Undersøkelse om språk i standarder

No image

(19.9.16) Er det et problem at standarder som gjelder i Norge, ikke finnes på norsk? Dette ønsker Språkrådet å finne ut av, og vi gjennomfører derfor en undersøkelse om språkvalg i standarder. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Standard Norge. 

En standard er et dokument som gir regler og retningslinjer for aktiviteter eller resultatene av dem. Svært mange forholder seg til standarder i arbeidet, for eksempel for helse, miljø og sikkerhet, kvalitetssikring eller IT-systemer. De fleste norske standarder har sitt utspring i internasjonale og europeiske standarder, som blir utarbeidet på engelsk. Bare et fåtall av standardene blir oversatt til norsk.

Vi ønsker å undersøke om det er et problem at retningslinjer som gjelder i Norge, ikke foreligger på norsk. Fører det til sikkerhetsproblemer? Får virksomheter økte kostnader? Forårsaker det feilproduksjoner? Dette er noe av det vi ønsker å kartlegge i undersøkelsen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.09.2016 | Oppdatert:19.09.2016