Har du kandidater til Språkrådets kvenske språkpris?

(15.3.17) Språkrådet skal i 2017 dele ut Kieliraajin kielipakinto – Kvensk språkpris for første gang. Prisen kunngjøres på den kvenske språkdagen 26. april og er i år på 25 000 kroner.

Kieliraajin kielipalkinto – Kvensk språkpris er opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare det kvenske språket.

Prisen skal deles ut annethvert år og gis som en pengesum og et diplom. Språkprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme kvensk språk skriftlig, muntlig eller i annen form. Prisen kan deles mellom flere prismottakere eller deles ut posthumt.

Nominer innen 20. mars

Du kan sende forslag til kandidater innen 20. mars til post@sprakradet.no. Merk e-posten med «Kvensk språkpris» eller «Kieliraajin kielipalkinto». Forslag og begrunnelse kan skrives på kvensk, finsk eller norsk.

Tunnetko sie kandidaatin Kieliraajin kielipalkinolle?

Vuona 2017 Kieliraati jakkaa ulos Kieliraajin kielipalkinon – Kvensk språkpris ensimäistä kerttaa. Palkinon jaethaan joka toinen vuosi ja voittaaja saa rahapalkinon ja tipluumin. Kielipalkinon saatethaan anttaat yhele ihmiselle, joukole, organisasuunile tahi institusuunile joka oon tehny suuren työn kväänin kielen etheen eli kehittänny eli säilyttänny sitä. Palkinon saatethaan jakkaat monen kesken ja kans ihmisen kuoleman jälkhiin.

Kielipalkinon avula Kieliraati halluu vahvistaat kväänin eli kainun kieltä ja tehä kielen näkkyyväksi.

Palkinon annethaan kväänin kielipäivänä 26. aprillikuuta ja oon tänä vuona 25.000 kruunuu.

Fristi lähättämhään ehotuksii oon 20. marsikuuta

Lähätä sinun ehotus epostiadresshiin post@sprakradet.no. Fristi oon 20. marsikuuta 2017. Merkkitä e-posti: «Kvensk språkpris» tahi «Kieliraajin kielipalkinto». Sie saatat kirjoittaat perustelut kvääniksi/kainunkielelä, suomeksi eli ruijaksi.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.03.2017 | Oppdatert:18.08.2022