Nordterm 2017

No image

(13.2.17) Er du interessert i utvikling av fagterminologi på norsk eller andre språk? Fra 12. til 15. juni arrangeres den nordiske terminologikonferansen Nordterm på Kongsberg.

På Nordterm møtes språkvitere, oversettere, språkteknologer og fagfolk fra en rekke områder for å snakke om ulike sider av terminologi. Det overordnete temaet er i år: «Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem?»

Det arrangeres også et grunnleggende kurs i terminologi og et arbeidsseminar om automatisk innhøsting (ekstraksjon) av terminologi fra digitale tekster.

Merk fristene for innsending av sammendrag til konferanseinnlegg og påmelding.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.02.2017 | Oppdatert:15.11.2017