Norge blir vertskap for den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN i 2019

No image

(22.9.17) I dag ble det kunngjort at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet sammen har fått det ærefulle oppdraget å arrangere organisasjonen PLAINs tolvte internasjonale klarspråkskonferanse i Oslo i 2019. Nyheten ble kjent under årets PLAIN-konferanse i Graz i Østerrike.

– Klarspråk er et internasjonalt fagfelt som setter sitt preg på stadig flere land og språk, og på forholdsvis kort tid er Norge blitt et foregangsland på klarspråksfeltet. Denne konferansen er en unik sjanse til å vise fram resultatene av alt arbeidet som er gjort i Norge, og hente ideer og kunnskap fra arbeid i andre land, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

Plain Language Association International (PLAIN) er en internasjonal klarspråksorganisasjon med medlemmer fra 25 land. Annethvert år arrangeres en PLAIN-konferanse for å dele erfaringer om klarspråksarbeid på tvers av landegrenser.

–  Klart og brukertilpasset språk effektiviserer forvaltningen og forenkler hverdagen for innbyggerne og næringslivet. Regjeringen har høye ambisjoner for klart språk i offentlig sektor. Klart språk handler om å vise respekt for innbyggerne, og er viktig for at folk skal forstå sine rettigheter. At Norge får tildelt PLAIN-konferansen i 2019, er en anerkjennelse av arbeidet Norge gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

–  Vi er veldig stolte over at vår søknad ble vurdert som den beste. Vi håper at PLAIN 2019-konferansen vil bidra til å løfte klarspråkarbeidet i forvaltningen enda høyere, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Difi og Språkrådet gleder seg til å arrangere PLAIN 2019 i Oslo 25.–27. september 2019. Det blir en verdig tiårsmarkering av det systematiske arbeidet for et bedre og klarere forvaltningsspråk i Norge.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.09.2017 | Oppdatert:15.11.2017