Ny nordisk termbase

No image

(21.6.17) Hva betyr examen i Sverige og Finland? Hva er lilleskole i Danmark? Og hva er endurmenntun på Island? Skal du studere eller bo i et annet nordisk land, møter du på mange fremmede begreper. Nå kan du slå opp 1648 nordiske fagtermer innenfor utdanning og arbeidsliv i en termbase på nettet.

Mange begreper er likelydende i de nordiske språkene, men i de tilfellene danske, finske, svenske og islandske begreper er særegne, får du oppgitt en definisjon på norsk.

Termbasen «Nordisk mobilitet» er et pilotprosjekt der de nordiske språknemndene og terminologiorganisasjonene har deltatt. Norden har hatt et felles arbeidsmarked siden 1954, og den nordiske språkdeklarasjonen fra 1987 gir nordiske borgere rett til å bruke sitt eget språk i møte med andre lands myndigheter på viktige områder. Formålet med termbasen er å støtte opp under nordisk mobilitet og redusere språklige barrierer, særlig for unge.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.06.2017 | Oppdatert:15.11.2017