Nye studenter møter store deler av pensum på engelsk

No image

(15.8.17) Denne uka er det studiestart ved landets universiteter og høyskoler. Allerede i første semester møter flere tusen nye studenter store deler av pensum på engelsk. Det viser en gjennomgang Språkrådet har gjort av pensumlistene ved første semester ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen.

– Universitets- og høyskolesektoren er et område der statusen til norsk språk er under press, og vi er uroet over den økte bruken av engelsk i denne sektoren. Studentene blir ikke godt nok forberedt på et norsk arbeidsliv, som de fleste skal jobbe i. Som fagfolk må de være i stand til å kommunisere presist og effektivt på norsk med kunder, kollegaer, pasienter og politikere, og de må bruke et språk som vi kan bruke i den offentlige debatten, og som alle forstår. For eksempel er store, viktige samfunnsdebatter om genteknologi og klima avhengig av et språk folk flest har tilgang til, sier seniorrådgiver Ole Våge i Språkrådet.

Bruk av engelsk øker i pensum, undervisning og forskning

Språkrådet har gått gjennom pensumlistene for første året i en rekke studieprogrammer på bachelornivå ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen. I fag som for eksempel psykologi, biovitenskap, informatikk, geologi og filosofi er nesten 100 % av pensum på engelsk. Om man ser bort fra ex.fac.-litteraturen, skjer altså praktisk talt all lesing av fagstoff på fremmedspråket det første året for disse fagene.

– Det er særlig viktig med begynnerundervisning på norsk. Forskning viser at studenter ikke er forberedt på å lese tung faglitteratur på engelsk. Man kan derfor sette spørsmålstegn ved læringsutbyttet når såpass mye av litteraturen er på engelsk tidlig i studieforløpet. Det er også uheldig at stadig flere av forelesningene foregår på engelsk, også for ferske studenter, sier Ole Våge.

Situasjonen varierer imidlertid fra fag til fag. I andre fag bruker man mindre engelsk, f.eks. arkeologi ved Universitetet i Oslo, der 72 % av pensum det første året er på engelsk og resten på norsk og andre nordiske språk, mens kriminologi har 50 % på engelsk.

I profesjonsfag som f.eks. sykepleie, rettsvitenskap og ingeniørfag står norsk fortsatt sterkt som undervisnings- og pensumspråk.

Språkrådet oppfordrer universiteter og høyskoler til å ha en bevisst fordeling av norsk og engelsk gjennom hele studieløpet. De må tilby språklige fagordlister mellom engelsk og norsk og utvikle tilpassete skrivekurs i norsk fagspråk i de tilfellene der de velger å bruke engelsk i pensum og undervisning.


Kontakt

Seniorrådgiver Ole Våge, tlf. 452 42 401
kommunikasjonssjef Anne Kirkhusmo, tlf. 416 74 135

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.08.2017 | Oppdatert:15.11.2017