Seminar om romanifolkets/taternes språk og musikk

No image

(7.6.17) MultiLing – Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, Nasjonalbiblioteket og Språkrådet inviterer sammen til et  ettermiddagsseminar der vi ønsker å kaste lys over ulike sider ved språket, historien og musikken til romanifolket/taterne i Norge. Romani er anerkjent som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge, og romanifolket/taterne har vært i Norden siden 1500-tallet.

På seminaret vil tre forskere presentere deler av arbeidet sitt om forhold som gjelder romanifolket/taterne.

Språkforskeren Jakob Wiedner forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling om historien til språket romani, og han vil presentere resultater fra dette arbeidet i innlegget sitt. Historikeren Anne Minken vil særlig legge vekt på den norske samfunns- og kulturforskeren Eilert Sundts (1817-1875) arbeider om taterne på 1800-tallet. Musikkforskeren Gjermund Kolltveit vil både med ord og musikk vise fram noe av musikken til de reisende. Til hvert av innleggene er det satt av tid til spørsmål.

Tid: torsdag 22. juni klokka 13.00—15.00
Sted: Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo (rom M70)

Program
12.30—13.00 Kaffe/te + noe godt til kaffen
13.00—13.05 Velkommen v/ professor Bente Ailin Svendsen, MultiLing, UiO
13.05—13.45 Norsk romani – ulike språkoppfatninger fra Eilert Sundt til i dag
Dr. Jakob Wiedner, Karl-Franzens-Universität Graz
13.45—14.15 Eilert Sundt som taterforsker
Dr. Anne Minken
14.15—14.45 Hva kjennetegner de reisendes musikk?
Dr. Gjermund Kolltveit
14.45—15.00 Diskusjon og avslutning
OrdstyrerSeksjonssjef Daniel Gusfre Ims, Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.06.2017 | Oppdatert:15.11.2017