Skriveverksted med Språkrådet

No image

(2.10.17) Vil dere skrive klarere tekster og bli bedre til å bruke klarspråksteknikkene? Nå kan dere søke om å få skriveverksted med Språkrådet i 2018. Søknadsfristen er 6. november 2017.

Hvem kan søke?

Statsorganer og avdelinger/seksjoner i statsorganer kan søke. Vi prioriterer statsorganer som

  • skriver tekster til et større publikum
  • er i gang med eller ønsker å gjennomføre et systematisk språkforbedringsarbeid

Enkeltpersoner kan ikke søke.

Hva får dere av oss?

Språkrådet holder et skriveverksted der dere deltar aktivt. Det er plass til mellom 15 og 30 deltakere på hvert skriveverksted.

Verkstedet bygger på klarspråksprinsippene fra nettkurset «Den gylne pennen» og på tekster dere selv har skrevet. Språkrådet oppsummerer tekstene og kommer med innspill. Sammen skal vi utarbeide nye versjoner av tekstene.

Når dere har tatt nettkurset og deltatt i skriveverkstedet, er dere blitt mer bevisste på hvordan dere skriver. Dere har lært de viktigste klarspråksteknikkene og trent på å bruke dem, og dere sitter igjen med konkrete, forbedrede tekster som kan tas i bruk.  

Hva krever vi av dere?

  • Dere må fylle ut og sende inn søknadsskjemaet nedenfor. Her må dere beskrive hva dere vil oppnå med skriveverkstedet, og hvordan dere skal følge det opp etterpå.
  • Alle som skal delta i et skriveverksted, må først ta nettkurset «Den gylne pennen». Det er også et krav at deltakerne arbeider med å forbedre en egen tekst som en del av nettkurset. (Eksempler på aktuelle teksttyper er brevmaler, nettekster og kortere informasjonstekster, maksimum 3 sider per tekst. Spør oss gjerne om hjelp til å velge ut tekster.)
  • Når alle deltakere er ferdige med nettkurset, sender dere inn tekstene dere har arbeidet med, gjerne i før- og etterversjon. Mindre grupper av deltakere kan godt jobbe med samme tekst og sende inn en felles versjon til oss. Vi tar imot både bokmålstekster og nynorsktekster, og vi må ha dem senest fire uker før skriveverkstedet skal holdes.
  • Etter skriveverkstedet skal dere fylle ut og sende inn et enkelt evalueringsskjema. 
  • En stund etter skriveverkstedet sender dere oss en kort rapport om hvordan dere har fulgt opp arbeidet. Rapporten skal kunne legges ut på nettstedet klarspråk.no. 

Hva koster det, og hvor lenge varer det?

Skriveverkstedet er gratis, men dere må selv dekke utgifter til kurslokaler og mat. Dere må også dekke eventuelle utgifter til reise og opphold for inntil to kursholdere fra Språkrådet.

Verkstedet varer en halv dag (ca. fire timer). Dato og andre detaljer avtaler dere med Språkrådet etter tildelingen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er mandag 6. november 2017. Svar på søknadene kommer i midten av desember.

Fyll ut søknadsskjemaet nedenfor og send det til stat@sprakradet.no.
Skriv «Søknad om skriveverksted 2018» i emnefeltet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Anna Senje på tlf. 22 54 19 60 eller Margrethe Kvarenes på tlf. 22 54 19 74, eller send spørsmålet ditt til stat@sprakradet.no

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.10.2017 | Oppdatert:15.11.2017