Språkrådet oppnevner ekspertutvalg

No image

(4.9.17) Språkrådets direktør Åse Wetås har oppnevnt et ekspertutvalg for framtidas oppfølging av den norske språkpolitikken. Utvalget skal identifisere de viktigste innsatsområdene for å sikre at norsk språk er i bruk på alle samfunnsområder i framtida.

Utvalget skal òg gi innspill om hva som er de viktigste innsatsområdene for å sikre tilgang til og bruk av de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes og norsk tegnspråk.

Medlemmene i utvalget er:

  • Unn Røyneland (UiO) (leder)
  • Terje Lohndal (NTNU)
  • Eirik Newth (frilanser)
  • Wegard Harsvik (LO)
  • Hilde Sollid (UiT)
  • Hilde Sandvik (Broen xyz)
  • Shahzad Rana (Microsoft)

Det overordnede målet for denne politikken, formulert i St.mld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk, er «å sikra det norske språkets posisjon som eit fullverdig, samfunnsberande språk i Noreg». Det er ti år siden Mål og meining ble behandlet i Stortinget. Ti år er lang tid, og det er på tide å vurdere de språkpolitiske innsatsområdene med utgangspunkt i situasjonen i Norge i dag. Har det skjedd endringer i samfunnet vårt i disse ti årene som fører til at språkpolitikken bør oppdateres og justeres? Og hvordan ser situasjonen ut for norsk språk i de neste ti årene – og kanskje enda lenger fram?

Utvalget skal gi en presentasjon av sentrale satsingsområder for en framtidig norsk språkpolitikk på Språkdagen, som arrangeres 15. mars 2018. Utvalget skal levere en ferdig rapport innen 15. august 2018. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.09.2017 | Oppdatert:15.11.2017