Tilskuddsordning for innsamling av stedsnavn – ny søknadsfrist

(18.8.17) I statsbudsjettet for 2017 er det satt av 682 000 kroner til en tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. Kulturdepartementet har gitt Språkrådet i oppdrag å forvalte denne ordningen.

Stedsnavn er viktige språklige kulturminner, og formålet med tilskuddsordningen er å berge denne kulturarven ved å gi støtte til lokale aktører som vil samle inn stedsnavn. Innsamling og registrering skal samordnes, slik at navnene kan bli tilgjengelige for flest mulig. Det er derfor laget et eget registreringsverktøy tilskuddsmottakerne skal bruke, der navnene kan legges direkte inn på elektroniske kart. I tillegg kan det legges inn opplysninger om navnene, inkludert bilder og lydfiler med uttaleopplysninger. Denne navnebasen skal kunne brukes både i vitenskapelig sammenheng og til å øke kunnskapen om stedsnavn som immaterielle kulturminner.

De som kan søke om tilskudd, er lokale aktører (fylkeskommunale, kommunale eller private) som samarbeider med frivillige lag og organisasjoner. Søknadsfrist er 30. september. Innsamlingsarbeidet må være konsentrert til et klart avgrenset område, og tilskuddsmottakerne må ha en navngitt prosjektleder. Hvor store tilskudd som gis, avhenger av størrelsen på prosjektet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.05.2017 | Oppdatert:15.11.2017