– Språkets framtid er eit offentleg ansvar

No image

(16.3.18) I det siste nummeret av Språknytt seier professor Unn Røyneland at vi ikkje kan vente at dei kommersielle aktørane gjer jobben med det digitale språket aleine.

Intervjuet med leiaren av Språkrådets framtidsutval kjem i høve Språkdagen (15. mars), der språk i digitale verktøy var blant temaa. Det same gjeld reportasjen frå Kleven verft i Ulsteinvik om det fleirspråklege samfunnet, som også blei tematisert på Språkdagen. Vidare handlar Språknytt mellom anna om ord i universet, retoriske nyord, tv-teksting, fylkesnamn, suffiks, avløysarord og tvilsame lingvistiske teoriar.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.03.2018 | Oppdatert:16.03.2018