Har du kandidater til Språkrådets tegnspråkpris?

No image

(9.4.18) Språkrådet skal i 2018 dele ut Språkrådets tegnspråkpris for første gang.  Prisen deles ut i anledning FNs nye internasjonale dag for tegnspråk. I år er prisen på 25 000 norske kroner.

Tegnspråkprisen er opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket.

Prisen skal deles ut annethvert år og gis i form av en pengesum og et diplom. Tegnspråkprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme norsk tegnspråk. Prisen kan deles mellom flere prismottakere. Den kan også deles ut posthumt.

Du kan sende forslag til kandidater innen 1. september til post@sprakradet.no. Merk e-posten med Tegnspråkprisen. Forslag og begrunnelse kan sendes skriftlig eller som videofil.

Prisen deles ut den 20. september på Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.04.2018 | Oppdatert:06.06.2018