Navnet Sørtoget bør ikke ta over for Sørlandsbanen

No image

(31.10.18) Den britiske togoperatøren Go-Ahead varslet i går at persontog på Sørlandsbanen fra 15. desember 2019 skal kjøres under produktnavnet Sørtoget. Problemet er at det over 100 år gamle navnet Sørlandsbanen allerede fungerer som produktnavn på strekningen mellom Oslo og Stavanger.

– Jernbanedirektoratet må legge føringer for hvilke navn togoperatørene kan bruke på vegne av det offentlige, sier Språkrådets direktør Åse Wetås.

Navnet Sørlandsbanen ble vedtatt av Stortinget i 1913 og brukes på to måter: 1) som navn på en jernbanestrekning mellom Drammen og Stavanger og 2) som navn på reiser på strekningen mellom Oslo og Stavanger. Slik står det for eksempel hos NSB: «Sørlandsbanen tar deg fra Oslo via Kristiansand til Stavanger gjennom variert sørlandsnatur.» I dag kan vi altså reise på Sørlandsbanen, som Bane NOR har ansvaret for, og med Sørlandsbanen, som drives av NSB. Dersom Sørtoget skulle ta over for Sørlandsbanen i den ene betydningen, vil folk flest måtte forholde seg til to ulike navn, nemlig ett på jernbanestrekningen og ett på det produktet man kjøper billett til. Det er forvirrende og i strid med etablert navnebruk.

Når Go-Ahead disponerer offentlig infrastruktur med offentlige tilskudd, er det en offentlig sak hvordan de profilerer seg. Det angår derfor alle hvilket navn Go-Ahead ønsker å kjøre tog under. Det vil være svært uheldig om navn på viktige offentlige tjenester skal byttes ut hver gang tjenesten har fått en ny operatør etter en anbudsrunde.

– Det over hundre år gamle navnet Sørlandsbanen er godt innarbeidet og er en del av det offentlige navneverket. God navngiving er en del av norsk språkpolitikk. Navn skal helst være gjenkjennelige og forståelige. Alle statlige etater har et sjølstendig ansvar for å følge opp gjeldende norsk språkpolitikk, sier Wetås.

 

Kontakt:

kommunikasjonssjef i Språkrådet Anne Kirkhusmo, tlf. 416 74 135

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:31.10.2018 | Oppdatert:01.11.2018