Tegnspråkprisen 2018 til Marit Vogt-Svendsen og NRK

No image

(20.9.18) For første gang deler Språkrådet i kveld ut Språkrådets tegnspråkpris. Prisen deles ut i anledning FNs nye internasjonale dag for tegnspråk, og er opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket. Prisen går til forsker Marit Vogt-Svendsen og NRK.

Juryen har valgt å dele prisen i to denne gangen, både for å hedre en pioner som har bidratt til å fremme, utvikle og bevare norsk tegnspråk i forskning, og for å ære en aktør som hver dag gjør et konkret og viktig arbeid i tråd med statuttene for prisen.

Marit Vogt Svendsen | Foto: privatMarit Vogt-Svendsen, som er doktor i tegnspråklingvistikk og tidligere førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, er en pioner i arbeidet for norsk tegnspråk. Hun skrev den første hovedfagsoppgaven om norsk tegnspråk, og hun var den første i Norge som tok doktorgrad på norsk tegnspråk. Hun har også bidratt til at tegnspråk er blitt etablert som studiefag og undervisningsspråk ved universitetene i Trondheim og Oslo. Videre har hun bidratt i det viktige nordiske og internasjonale samarbeidet om forskning på tegnede språk.

– Marit Vogt-Svendsen innså tidlig at en måte å heve statusen til et språk på var å forske på det og dokumentere lingvistiske særtrekk. Hun har bidratt til å fremme, utvikle og bevare norsk tegnspråk ved å dokumentere språket slik det blir brukt av døve. Dette har i sin tur gitt døve grunn til å være stolt av språket sitt, sier leder for juryen, Lise Marie Nyberg, som også er universitetslærer ved Oslomet.

NRK-logoNRK får prisen for å være seg bevisst sitt ansvar som allmennkringkaster gjennom NRK tegnspråk, som har nyhetssendinger på norsk tegnspråk og blant annet tolker barne-, underholdnings- og aktualitetsprogrammer. NRK tegnspråk har utviklet sjangeren «nyhetsopplesing på norsk tegnspråk» gjennom mange år. Vi har sett en utvikling der man har våget å utforske forskjellene mellom tegnspråk og talespråk og å frigjøre seg mer og mer fra talespråket.  NRK har sågar fått inn egne nyhetssaker som er aktuelle for den tegnspråklige befolkningen. Tolkingen av programmer har også gjennomgått en utvikling både i mengde og i kvalitet, og i dag tolkes mange programmer i ulike sjangre hver eneste ettermiddag og kveld.

– NRK gjør en solid jobb, og har lagt godviljen til når interesseorganisasjoner har presset på. Også ansatte internt har stått på og banet vei for stadig nye måter å gjøre NRKs brede og gode programtilbud tilgjengelig for flere, sier Nyberg.

Prisen blir delt ut 20. september i forbindelse med FNs nye internasjonale dag for tegnspråk 23. september. Prisen er på 25 000 kroner. Utdelingen av prisen vil skje annet hvert år.

 

Kontakt

Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet, tlf. 957 65 152

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.09.2018 | Oppdatert:20.09.2018