Offentlige etater bør lytte mer til Språkrådet

No image

(2.7.19) Et flertall av befolkninga mener Språkrådets innspill i navnesaker bør tas mer på alvor. Det kommer fram i ei undersøking Opinion har gjennomført for Språkrådet.

Seks av ti nordmenn synes at offentlige virksomheter i større grad bør følge råda fra Språkrådet når de skal lage nye navn. Bare 14 prosent av de spurte er uenige i at Språkrådet må lyttes mer til. Støtten fordeler seg nokså jevnt på kjønn, alder, bosted og utdanning.

– Vi får av og til kritikk for å være gammeldagse, men disse talla viser at vi har brei støtte i befolkninga. Det gir oss tro på at råda våre vil få større gjennomslag i framtidige navneprosesser, sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås.

Negative til navneskifter

Det siste året har det vært flere saker der statlige etater bryter prinsippa for navnelaging. I undersøkinga ble folk spurt om navneskifta til Vy, Equinor og Oslomet, fordi det har vært mye offentlig debatt om nettopp dem. De som har svart, er negative til denne typen navneendringer, og Vy kommer aller dårligst ut. Tre av fire nordmenn er negative til denne endringa, mens bare 7 prosent er positive.

– Vi ønsker ikke noen omkamp om navneendringer som allerede er gjort. Men statlige virksomheter er vår felles eiendom, og navna som blir brukt, har en viktig demokratisk funksjon. Vi gir ikke råd for vår egen del, men for språkbrukernes del. Derfor er det oppløftende at folk i så stor grad er enige i at råda våre bør lyttes til, sier Wetås.

Rutinene fungerer for dårlig

I rutinene for fastsetting av navn på statsorganer står det at Språkrådet bør konsulteres på et tidlig tidspunkt i arbeidet. Likevel tar mange virksomheter kontakt med Språkrådet for seint i prosessen, og noen tar ikke kontakt i det hele tatt.

– Talla i undersøkinga viser at de offentlige virksomhetene har mye å tjene på å ta kontakt med Språkrådet, slik at vi kan veilede om gode navnevalg. Navnesaker er ei prioritert oppgave for oss, vi har stor fagkunnskap, og vi har høy tillit i befolkninga. Lytt til erfarne språkfolk, sier Wetås.

I retningslinjene for navnsetting legges det blant annet vekt på at navna skal være gjenkjennelige og selvforklarende, og at de skal følge norsk rettskriving. Språkrådet har en veiledende rolle i navnesaker og har ingen vetorett.

 

Kontakt

direktør Åse Wetås, tlf. 915 84 933, eller seksjonssjef Daniel Ims, tlf. 957 65 152

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.07.2019 | Oppdatert:09.08.2019