Undersøkelse om bruk av og behov for språkteknologiske tjenester og produkter

(10.12.19) Språkrådet og Difi gjennomfører i disse dager en undersøkelse om bruk av og behov for språkteknologiske tjenester og produkter i offentlige virksomheter.

Språkteknologiske tjenester og produkter omgir oss i stadig større grad. Søkefunksjoner, prateroboter, test-til-tale-systemer, automatiske dikteringsløsninger og andre hjelpemidler med integrert talegjenkjenning og automatiske oversettelsesverktøy gjør hverdagen vår enklere, men krever tilpasning om de skal fungere godt for alle norske språkbrukere.

For at språkteknologi skal fungere godt på norsk, trenger vi talegjenkjenningssystemer som gjenkjenner alle dialekter. Teknologien må også kunne tas i bruk både på bokmål og nynorsk.

Språkrådet og Difi ønsker å bidra til at språkteknologiske tjenester og produkter skal fungere godt for norske brukere. Språkrådet og Difi ønsker derfor en oversikt over virksomheter som tar i bruk eller ønsker å ta i bruk språkteknologi slik at vi kan bistå med rådgivning om utviklingen av disse produktene og tjenestene og sørge for utveksling av informasjon og ressurser mellom virksomhetene. Ipsos vil kontakte relevante personer i offentlige virksomheter om dette, og vi håper at så mange som mulig vil ta seg tid til å svare på undersøkelsen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.12.2019 | Oppdatert:10.12.2019