Ål folkehøyskole får tegnspråkprisen 2020

No image

(23.9.20) Ål folkehøyskole og kurssenter for døve får tegnspråkprisen 2020 for innsatsen med å skape en tegnspråklig arena for både barn og voksne.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er en stiftelse som ble opprettet av Norges Døveforbund, og skolen åpnet dørene offisielt i mars 1974. Stedsnavnet Ål har fått et eget betydningsinnhold for tegnspråklige, både i Norge og i andre deler av verden. Ål representerer tegnspråk, kommunikasjon, identitet, tilhørighet, fellesskap og stolthet over eget språk og egen kultur.

– Jeg er veldig glad for å dele ut prisen til Ål folkehøyskole og kurssenter. Det sier mye om skolens status når Ål nærmest er et eget begrep i tegnspråksamfunnet. På Ål er det norsk tegnspråk som er normen, og det er hørende som ikke har tegnspråk som førstespråk, som må jobbe for å forstå og kommunisere. Det gleder meg at det finnes slike arenaer der det er helt naturlig for tegnspråkbrukere å bruke førstespråket sitt, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Tilbud for alle aldre

Skolen har hele tiden jobbet for å fremme norsk tegnspråk og bringe språket ut til døve og tunghørte og deres nettverk og til hørende som har ønsket å lære tegnspråk.

 

Norges Døveforbunds leirer for tegnspråklige barn og unge og for hørende barn med døve foreldre er veldig populære. Leir for døve seniorer er et av de siste tilskuddene og befester Ål som arena for døve i et livsløpsperspektiv.

De første tegnspråklærerne i Norge fikk opplæringen sin på Ål, og folkehøyskolen har også vært sentral i videreutdanningen av tegnspråklærere. Høsten 2021 setter de i gang nok et studietilbud for dem som er interessert i en karriere som tegnspråklærer.

– Tegnspråklærere er en yrkesgruppe Norge virkelig har behov for. Tegnspråklærere er nødvendige for at hørselshemmede barn skal få opplæring i norsk tegnspråk. Alle barn trenger gode språkmiljøer der de kan utvikle en trygg språklig identitet, sier Wetås.

Delt ut for andre gang

Språkrådets tegnspråkpris blir i år delt ut for andre gang. Prisen er på 25 000 kroner og ble delt ut på Nasjonalbiblioteket i Oslo i anledning FNs internasjonale dag for tegnspråk den 23. september. Utdelingen skjer annethvert år.

Tegnspråkprisen er opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare norsk tegnspråk.

Opptak fra utdelingen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.09.2020 | Oppdatert:09.10.2020