Kan vi snakke sammen?

No image

(17.1.20) I samarbeid med Norsk barnebokinstitutt, Leser søker bok og Nasjonalbiblioteket arrangerer vi et seminar om flerspråklighet hos barn og unge.

Språket er den fremste beraren og formidlaren av kultur, historie og identitet. Kulturmeldingen 2018 (kap. 2.2)

Hva betyr dette for barn og unge i Norge i dag? Hvilke språk bruker de, og hvordan blir språkligheten deres avspeilet i kunst- og kulturuttrykk? Hva skal til for at barn og unge skal kjenne seg inkludert i språket? Hvilke tiltak er nødvendige for å styrke barn og unges tilgang til kommunikasjon og samfunnsdeltakelse? Bakgrunnen for seminaret er at det kommer ny språklov og ny stortingsmelding om språk som skal legges fram for Stortinget våren 2020.

Dato: onsdag 26. februar
Tid: 09.45–16.00
Sted: Store auditorium i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsensgate 110, Oslo
Konferansier: Helene Uri, forfatter og språkviter, professor ved Norsk barnebokinstitutt

Arrangementet er fulltegnet, følg strømming her.

Program
09.45–10.00 Kunstnarisk innslag ved Den mangfaldige scenen. Tekstar av Jon Fosse, Sarah Camille, Jeaninne Lukusa og Shazad framført av barn og ungdom på nynorsk, fransk, arabisk eller persisk, romani og dialekt frå austlandet.
10.00–10.10 Åpning ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.
10.10–10.20 Velkommen ved Kristin Ørjasæter, direktør ved Norsk barnebokinstitutt, på vegne av arrangørene.
10.20–10.50 Morsmål, tospråklighet og metaspråklig bevissthet ved Ingebjørg Tonne, professor i norsk som andrespråk ved Multiling – Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.
10.50–11.05 Kaffepause i Slottsbiblioteket
11.05–11.25 Fra Frost til Jikŋon – musikalsk innslag og samtale med Vegard Bjørsmo, sanger, musiker og student fra Karasjok, og en av stemmene i Disneys animasjonsfilm Jikŋon 2.
11.25–11.50 Erfaringer med språkmangfold i biblioteket ved fylkesbiblioteksjef Sunniva Knutsen og Reija Lång, leder for Finsk bibliotektjeneste, ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
11.50–12.50 Lunsj i Slottsbiblioteket
12.50–13.00 «Lita tue» ved +Hanna, slampoet og spoken word artist, som presenter poesi fra et prosjekt utviklet i TekstLab Inkubator.
13.00–13.20 Språk og identitet – hvordan barn og unge skaper dokumentariske historier med egne språk og uttrykk ved Shanti Brahmachari, kunstnerisk leder i TekstLab.
13.20–13.45 To for en – flerspråklige som hverdagsoversettere ved Ika Kaminka og Hedda Vormeland, Norsk Oversetterforening.
13.45–14.05 Parallellspråklige bøker: «Jeg bruker hele meg!» Om produksjon og formidling av parallellspråklige bøker ved Hanna Bovim Bugge, rådgiver i Leser søker bok.
14.05–14.25 Kaffe i Slottsbiblioteket
14.25–14.45 «Åh, den snakker sånn som mamma»: pedagogers erfaringer med bruk av det digitale verktøyet PENpal i flerspråklige barnegrupper ved Wenche Warhaug, pedagogisk veileder ved Johannes læringssenter i Stavanger.
14.45–15.05 Hva er språk for barn i dag? Om arbeid med flerspråklighet ved Heidi Cecilie Gilje, virksomhetsleder i Aursmoen barnehage.
15.05–15.25 NRKs språkoppdrag i møte med eit ungt publikum ved Karoline Riise Kristiansen, språksjef i NRK.
15.30–16.00 Pitch fra dagen – fellesdiskusjon og problemstillinger på veien hjem ved Helene Uri.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.01.2020 | Oppdatert:25.02.2020