Storsatsing på norsk fagspråk

No image

(7.10.20) I dag, 7. oktober 2020, har regjeringen lagt fram statsbudsjettet for neste år og bevilger her millioner til styrking av norsk fagspråk.

Faktisk er det slik i dag at engelsk dominerer på enkelte fagfelt, og det finnes ikke norsk fagspråk på alle fagområder. En styrking av norsk fagspråk vil komme brukere av fagkunnskap i arbeidslivet, i universitetssektoren, i politikkutforming og i samfunnet generelt til gode.

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet bevilger to millioner kroner hver, altså fire millioner kroner til sammen, til oppretting av en nasjonal termportal ved Universitetet i Bergen. Termportalen skal styrke norsk fagspråk og gjøre kvalitetssikret norsk fagterminologi lettere tilgjengelig for fagfolk og legfolk.

– Det er svært gledelige nyheter for norsk fagspråk at det nå er satt av midler til videreutvikling og drift av denne nasjonale portalen for terminologi, sier Språkrådets direktør Åse Wetås.

Kulturdepartementet bevilger også to millioner kroner til Standard Norge for at viktig terminologi i norske standarder skal bli oversatt til norsk.

– Vi vet at norsk er arbeidsspråket i de aller fleste sektorene i arbeidslivet, og da er det svært viktig at termene som brukes, er på norsk, sier Åse Wetås.

Kunnskapsdepartementet styrker også tilskuddsordningen for lærebøker i høyere utdanning med fire millioner kroner.

– Tilgang til oppdaterte norskspråklige læremiddel er helt avgjørende for norsk fagspråk. At pensumlitteratur finnes på norsk, er viktig for studentene og sikrer gode livsvilkår for norsk fagspråk, sier Åse Wetås.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.10.2020 | Oppdatert:07.10.2020