Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

No image

(7.5.21) I Språkrådet er det en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning. Hovedoppgavene er arbeid med terminologi og fagspråk. 

Seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning har ansvar for terminologi og fagspråk, språkbruk i høyere utdanning og forskning, språk i arbeids- og næringslivet, på kulturfeltet og i mediene, språkteknologi, strategisk språkrøkt og språklige rettigheter i samfunnet. En av seksjonens viktigste oppgaver er å fremme statusen til og bruken av det norske språket på områder der det er under press.

Arbeidsoppgaver

Rådgiveren skal arbeide strategisk for å styrke norsk fagspråk i både privat og offentlig sektor. Rådgiveren skal arbeide med terminologi på nynorsk og bokmål og med norsk fagspråk, særlig i høyere utdanning.

De viktigste oppgavene er

 • å arbeide strategisk med terminologi i privat og offentlig sektor, særlig i universitets- og høgskolesektoren
 • å veilede og gi råd om terminologiarbeid
 • å etablere, utvikle og følge opp kontakt mellom Språkrådet og aktører på tvers av sektorer
 • å skaffe relevant kunnskap om norsk språk på ulike samfunnsområder
 • å ta initiativ til og gjennomføre prosjekt med eksterne aktører for å fremme bruken av norsk på ulike samfunnsområder

Når det trengs, skal rådgiveren også utføre andre arbeidsoppgaver, primært innenfor seksjonens arbeidsfelt.

Søknadsfrist: 25. mai 2021

Kvalifikasjoner

Skal du søke stillingen, må du ha

 • høyere utdanning på masternivå, gjerne språkfag kombinert med samfunnsfag eller IT-fag
 • terminologisk kompetanse
 • god kjennskap til offentlig sektor og særlig god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • god formuleringsevne og solid kompetanse i norsk (begge målformer)
 • evne til å arbeide strategisk og helhetlig

Det er en fordel om du har

 • kjennskap til norsk språkpolitikk
 • kjennskap til de andre arbeidsområdene i seksjonen

Relevant arbeidserfaring vil bli tillagt vekt og kan veie opp for manglende formalkompetanse. Vi legger vekt på personlige egenskaper og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • interessante faglige utfordringer i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • mulighet til å påvirke utviklingen av norsk fagspråk
 • et sterkt fagmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer
 • trivelige kontorlokaler sentralt i Oslo
 • subsidiert kantine
 • fleksibel arbeidstid
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen blir lønnet som rådgiver i stillingskode 1434, 498 800–545 300 kroner i året (lønnstrinn 56–61), eller som seniorrådgiver i stillingskode 1364, 555 800–630 500 kroner i året (lønnstrinn 62–69), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Språkrådet er opptatt av inkludering og mangfold i arbeidslivet. Derfor ønsker vi medarbeidere med variert kompetanse og livserfaring og ulike fagkombinasjoner og perspektiv. Vi oppfordrer deg til å krysse av i søkeportalen om du har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller minoritetsbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere i disse gruppene, vil vi kalle inn minst én av dem til intervju. Vi vil legge til rette for medarbeidere som trenger det. Avkryssingene i søkeportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som bygger på rapportering fra alle statlige virksomheter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist: 25. mai 2021

Nærmere opplysninger om stillingen får du av seksjonssjef Nina Teigland på telefon 41 21 97 79.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.05.2021 | Oppdatert:30.06.2021