Nordisk nettseminar om barns tilgang til tegnspråk

(25.11.21) Det nordiske tegnspråknettverket arrangerer et digitalt seminar «Fra ord til handling» 1. desember 2021. Seminaret handler om barn og unges tilgang til tegnspråk i Norden.

Nordisk ministerråds tverrsektorielle strategi for 2016–2022 sier at «Norden skal være det beste stedet i verden for barn og unge». Andre viktige politikkområder i det nordiske samarbeidet er funksjonshemming og språk. I erklæringen om nordisk språkpolitikk har de nordiske tegnspråkene en spesiell status.

På seminaret vil professor Hilde Haualand ved Oslomet fortelle oss hva forskningen sier om barn og unges tilgang til tegnspråk i Norden. Deretter vil et panel bestående av representanter for forskning, lingvistikk, myndigheter, undervisning og foreldre diskutere temaet barn og unges tilgang til tegnspråk. Moderator er Paal Richard Peterson i Døves Media i Norge.

Seminaret tolkes til fem ulike nordiske tegnspråk og det snakkes engelsk.

Program og registreringsskjema er tilgjengelig på nettsidene til Finlands Døveforbund.

Frist for registrering er 26. november 2021.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.11.2021 | Oppdatert:03.01.2022