Nye retningslinjer for normering

No image

(10.12.21) 9. desember vedtok styret i Språkrådet nye retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk. Retningslinjene redegjør for hvorfor og hvordan Språkrådet bestemmer hvordan ord skal skrives og bøyes på norsk.

Kjernen i dokumentet er de delene som omhandler hvilke prinsipper som det skal tas hensyn til i normeringssaker, og hvordan prinsippene skal vektes. De to overordnede prinsippene er selvstendighet (bokmål og nynorsk skal normeres hver for seg på selvstendig grunnlag) og stabilitet (rettskrivningsnormene skal i store trekk ligge fast). Når endringer i normene vurderes, spiller det avgjørende rolle hvordan bruken i tekster ser ut.

Dagens retningslinjer er resultat av en gjennomgang og justering av den versjonen som ble vedtatt i 2015. Retningslinjene ble i 2021 også sendt ut på allmenn høring, og dokumentet ble endret på noen punkter som følge av gode innspill i høringa. I dette notatet oppsummerer vi og svarer på en del av innspillene vi fikk.

Forslag til rettskrivningsendringer skal fra 2021 sendes ut på allmenn høring før de behandles av Språkrådets styre. Første runde med høringer av dette slaget vil ventelig komme tidlig i 2022. Informasjon om høringene legges ut på Språkrådets nettsider og i nyhetsbrevet om rettskrivningsendringer.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.12.2021 | Oppdatert:03.01.2022