Nå kan du nominere kandidater til tegnspråkprisen 2022

No image

(3.1.22) Språkrådets tegnspråkpris er opprettet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket. Prisen er på 25 000 kroner og skal deles ut 23. september 2022.

Tegnspråkprisen skal deles ut annethvert år til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en viktig innsats for å fremme norsk tegnspråk. Prisen kan deles mellom flere prismottakere. Den kan også deles ut posthumt.

Slik nominerer du

Du kan sende forslag til kandidater innen 1. april 2022 til post@sprakradet.no. Merk e-posten Tegnspråkprisen 2022. Forslag og begrunnelse kan sendes skriftlig eller som videofil.

Ved spørsmål kan Sonja Myhre Holten kontaktes.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.01.2022 | Oppdatert:22.03.2022