Sosialhjelp som folk forstår

No image

(30.9.22) Vedtaksbrev er en sjanger full av byråkratisk språk og vanskelig tilgjengelige lovtekster. Er det mulig å gjøre brevene tidsmessige og enkle å forstå? Dette er tema for episode 16 av Navs podkast På godt NAVsk.

Er føringene i lovtekstene en så hard nøtt at selv klarspråk kommer til kort for den som skriver vedtaksbrev?

– Nei, svarer språkdirektør Åse Wetås, fast gjest i podkasten. – Loven pålegger det offentlige en veiledningsplikt overfor innbyggerne. Da må en bruke et klart og enkelt språk som ikke er nedtynga av byråkratiske formuleringer. Språket må være i øyehøyde med den som mottar vedtaket.

Ved Nav Lillehammer-Gausdal har de tatt grep. Nita Storeheier Leqvamb forteller:

– Vi har endret på mye, men først og fremst på strukturen og rekkefølgen i vedtaksbrevene, sånn at det viktigste kommer først. Det gjorde det ikke før. I tillegg jobber vi med klarspråk, noe vi har gjort over tid. Statsforvalteren har deltatt i dette arbeidet.

– Statsforvalteren er nøkkelen til å sikre at det gode arbeidet som gjøres ett sted, kan gjenbrukes andre steder, forklarer Navs arbeids- og tjenestedirektør, Sonja Skinnarland.

– Statsforvalteren må lage gode rammer for å kunne jobbe på tvers av kommunesektoren, stemmer Nav-direktør Hans Christian Holte i.

– Men Nav har helt klart et ansvar for å være en pådriver i språkarbeidet, mener Skinnarland.
– Vi skal snakke på en måte som er tydelig og forståelig, vi skal være forutsigbare og gjøre det så enkelt som mulig for alle brukerne våre.

– Dette er gode nyheter for språk i offentlig sektor, sier Åse Wetås. – Det er viktig og nyttig å lære av hverandre hvis vi skal bli flinkere til å skrive og til å formulere oss. Det at flere setter seg ned og ser på om vi kan få en praksis som er likere og bedre, er veldig bra.

I sendingen deltar arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Sonja Skinnarland, og Nita Storeheier Leqvamb, som er ansvarlig for sosialhjelpsområdet ved Nav Lillehammer-Gausdal. Som vanlig er Nav-direktør Hans Christian Holte og språkdirektør Åse Wetås på plass i studio.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.09.2022 | Oppdatert:13.10.2022