Stipend fra Språkrådet

No image

(12.9.22) I 2022 skal Språkrådet dele ut tre stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i. Hvert stipend er på 30 000 kroner.

Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke. I år ønsker vi søknader med temaer innenfor følgende fag- eller emneområder:

Språkrådet vil prioritere søknader som er gjennomarbeidet, og som kan føre til kunnskap om viktige nye utviklingstrekk.

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Språkrådet forbeholder seg retten til å ikke dele ut stipend dersom det ikke kommer inn søknader vi vurderer som gode nok eller relevante nok.

Stipendmottakere må skrive under på en avtale der Språkrådet blant annet får rett til å publisere oppgaven på internett hvis Språkrådet ønsker det.

Søknadsfristen for alle stipendene er 1. oktober 2022. Det må komme klart fram hvilket stipend det søkes om. Send søknaden på e-post til post@sprakradet.no eller via Stipendportalen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.09.2022 | Oppdatert:22.08.2023