Velkommen til sommerutgaven av Termposten!

No image

(24.6.22) Dette nummeret av Termposten kommer med en vri. Den nyansatte fagstaben som jobber med Termportalen ved Universitetet i Bergen, er nemlig gjesteredaktører! 

Staben i Bergen er godt i gang med å videreutvikle Termportalen til en nasjonal infrastruktur for terminologi som skal gjøre termbaser fra en rekke fag- og samfunnsområder tilgjengelig på ett sted, og i dette nummeret handler flere av sakene om arbeidet ved Termportalen. 
 
Termposten tar også opp den nye språkloven og hvilket ansvar den legger på offentlige organ når det gjelder arbeid med norsk fagspråk og terminologi. Du finner også omtale av en ny veiledning om arbeid med fagspråk og terminologi som Språkrådet har lansert på nett, og om et nytt samarbeid om terminologi mellom Språkrådet og Norsk Elektroteknisk Komite.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.06.2022 | Oppdatert:08.09.2022