Seminar om bokmålsrettskrivinga

No image

(21.3.23) Språkrådet arrangerer seminar om bokmålsnormen 2. mai. Arrangementet er åpent for alle, men antall plasser er begrensa, og det er obligatorisk påmelding.

En av Språkrådets oppgaver er å forvalte de offisielle normene for rettskriving i bokmål og nynorsk. Den siste store rettskrivingsreformen for bokmål kom i 2005. Rettskrivinga skal i hovedsak fortsatt ligge fast. I proposisjonen som ble lagt fram i forbindelse med språkloven, ble det likevel åpna for å se på om det er behov for justeringer i bokmålsnormen på bakgrunn av bruken i tekster.

Justeringer i bokmålsnormen

Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon tok i 2022 fatt på arbeidet med mulige justeringer i bokmål og gjorde en gjennomgang av ord som i dag har valgfrihet mellom hv- og kv-. Forslag til endringer for denne gruppa er blant flere forslag som nå er ute til høring.

Språkrådet ønsker innspill

Språkrådet er interessert i gode innspill om hvilken retning justeringer av bokmålsnormen bør ta, og om hvor grensa går mellom justeringer og mer gjennomgripende endringer. På seminaret blir det faglige innlegg om normering generelt og om bokmålsnormen spesielt. Vi har også invitert fem språkorganisasjoner til å legge fram sitt syn på normen.

Praktisk informasjon og påmelding

Seminaret finner sted i møterom M70, Observatoriegata 1 B, Oslo tirsdag 2. mai fra kl. 10.00 til 15.00. Det blir enkel lunsjservering. Det er ikke flere ledige plasser i lokalet, men du kan følge seminaret digitalt.

Program (forbehold om mulige endringer)
10.00–10.30 Åpning og innledning
10.30—11.00 Liv Cathrine Krogh (Universitetet i Sørøst-Norge): Når elever i videregående skole skriver på bokmål
11.00—11.30 Stian Hårstad (NTNU): Nye normtilstander? Inntrykk fra unges skriftpraksiser i en digital tidsalder
11.30—12.00 Ingunn I. Ims (Universitetet i Sørøst-Norge) og Eli Anne Eiesland (Oslomet): Bokmålsnorm og skriftspråkforvaltning i et lærerutdanningsperspektiv
12.00—12.45 Lunsj
12.45—12.55 Bokmålsforbundet
12.55—13.05 Det Norske Akademi for Språk og Litteratur
13.05—13.15 Foreninga for radikalt bokmål
13.15—13.25 Landslaget for språklig samling
13.25—13.35 Riksmålsforbundet
13.35—13.50 Kaffepause
13.50—14.20 Karoline Riise Kristiansen (NRK): Bruksspråk og språkbruk i NRK
14.20—14.50 Torbjørn Nordgård (Lingit): Justering av bokmålsnormen: noen empirisk funderte forslag
14.50—15.00 Oppsummering og avslutning

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.03.2023 | Oppdatert:03.05.2023