Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Engelsk – elitenes nye latin?

(01.10.04) Er engelsk i ferd med å bli vår tids latin, et nasjonalitetsløst og sterilt språk som ressurssterke akademikere utnytter til sin fordel, eller er engelsk et demokratisk hjelpemiddel som gir adgang for alle til å delta i et felles, internasjonalt kunnskapssamfunn bare det legges til rette for det?

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024