Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Øving i den nye bokmålsrettskrivningen

(22.08.05) 1. juli i år ble det gjort endringer i bokmålsrettskrivningen. Vi har tidligere lagt ut en oversikt over endringene. Nå har vi også lagd en øving der du kan teste kunnskapen din om den nye rettskrivningen.

Rettskrivningsendringer fra 1. juli 2005

(23.05.05) Kultur- og kirkedepartementet har fastsatt ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. Fullstendig oversikt over endringene er lagt ut på nettsidene. For nynorsk blir det få endringer.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024