Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Bedrifter i Telemark, Vestfold og Buskerud hedres for godt navnevett

(17.12.07) Fem bedrifter i Horten, på Kongsberg og på Notodden hedres med Språkrådets diplom for godt navnevett.

På veg mot ein norsk språkbank?

(03.12.07) Språkrådet har sidan tusenårsskiftet arbeidd for at det blir skipa ein norsk «språkbank» – ei større samling digitaliserte språkdata som kan brukast i språkteknologiske produkt og i forsking. I fjor vinter kjøpte Språkrådet, universiteta i Oslo, Bergen og Trondheim og IBM Norge konkursbuet etter Nordisk Språkteknologi på Voss. Buet innheldt tekst, tale og ordsamlingar som var lagde til rette for utvikling av språkteknologi. I haust har dei fem eigarane danna eit interimsstyre mellom anna med sikte på at dette kan vere byrjinga på ein norsk språkbank.

Rosings språkpris tildelt nettstedet Yr.no

(20.11.07) Rosings språkpris ble 19. november tildelt nettstedet Yr.no. Prisen, som er et samarbeid mellom Språkrådet og Den Norske Dataforening, blir gitt for godt norsk språk i forbindelse med informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

En av tre masteroppgaver på engelsk

(15.11.07) Hver tredje masteroppgave som skrives i Norge, skrives på engelsk. Det viser en ny undersøkelse som legges fram i dag på Språkrådets konferanse Språkdagen 2007 i Oslo.

Mållova: Sakte framgang

(02.10.2007) Sju av åtte statsorgan bryt framleis mållova, men dei dårlegaste er blitt litt betre. Slik oppsummerer Språkrådet rapporten om målbruk i statstenesta for 2006.

Styret i Språkrådet går inn for revisjon av nynorskrettskrivinga

(14.09.07) Under føresetnad av at Kultur- og kyrkjedepartementet godkjenner vedtaket, vedtok styret i Språkrådet 13. september å setja i gang arbeidet med å laga ei tydeleg, enkel og stram nynorsknorm utan sideformer.

Samferdselsverksemder: Krav til målbruk i kunderetta informasjon

(27.06.07) Posten Noreg AS, Avinor AS og NSB AS skal i all kunderetta informasjon følgje prinsippa i målbrukslova. Dette er no klart etter at generalforsamlingane i dei tre statlege aksjeselskapa har vedteke endringar i vedtektene for selskapa.

Utdanningsdirektoratet sier nei til å gjøre nynorsk valgfritt i Oslo

(06.06.07) Byrådsleder Erling Lae (H) i Oslo sa tidligere denne uken at byrådet vil at bystyret skal søke Utdanningsdirektoratet om fritak fra nynorsk for alle elevene i Oslos skoler. Nå sier Utdanningsdirektoratet blankt nei til å utvide forsøksordningen med valgtfri skriftlig nynorsk før evalueringen av det pågående forsøket er ferdig, melder Aftenposten.

Språkstjelerne bor i Danmark og språkmannen jobber i Språkrådet

(25.04.07) I serien «Barn forklarer» har NRK bedt Oskar Carton, Jon Lauvrak, Ingerid Romera Wirsching, Juni Olivia Slotte Hjermann forklare hva Språkrådet driver med.

Mandat for fagråda

Vedtekne av interimsstyret i Språkrådet 13. juni 2006

Nytt nummer av Språknytt

(27.11.07) Hvorfor heter det «rødløk» når løken beviselig er lilla? Hvorfor skal navnet på det russiske gassfeltet skrives «Sjtokman» på norsk? I hvilken grad finner vi særskriving i studenttekster til eksamen, dvs. at sammensatte ord blir splittet opp, som for eksempel «begreps avklaring» og «handlings planer»?

Kultur- og kyrkjedepartementet ber Språkrådet venta med revisjon av nynorskrettskrivinga

(21.11.07) Styret i Språkrådet vedtok 13. september å setja i gang arbeid med å laga «ei tydeleg, enkel og stram nynorsknorm utan sideformer». Føresetnaden var at departementet godkjende styrevedtaket. I brev til Språkrådet 13. november ber Kultur- og kyrkjedepartementet Språkrådet om å venta med vidare arbeid i saka.

Karin Sveen får Språkprisen for 2007

(15.11.07) Forfattar Karin Sveen vert i dag tildelt Norsk språkpris for 2007. Prisen er på 50 000 kroner og vert delt ut av Språkrådet under konferansen Språkdagen 2007.

Og grammatikken lærer de på Språkrådets interaktive nettsider ...

(09.10.07) Avgangselevene ved Bekkestua skole er best i nynorsk i Bærum. Topplasseringen kan være resultat av nynorsksatsing, skriver Budstikka.no. Og grammatikken lærer de på Språkrådets nettsider.

Pris til Nynorskordboka

(01.10.07) Redaktørane for Nynorskordboka, Dagfinn Worren, Anne Engø og Marit Hovdenak, fekk torsdag 27. september Ordbokprisen 2007.

Et inkluderende språk

(05.09.07) Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet en veileder i språkbruk på innvandringsfeltet til bruk for sine ansatte.

Ny forskrift til lov om stadnamn

(08.06.07) Kultur- og kyrkjedepartementet har fastsett ny forskrift om skrivemåten av stadnamn. Forskrifta gjeld frå 1. juni 2007. Departementet har samtidig utarbeidd ei rettleiing til forskrifta.

Språkpolitikk

(26.05.07) «Det har gått to og et halvt år siden Språkrådet la frem sitt forslag til strategi for hvordan norsk skal sikres som nasjonalspråk i fremtiden. Noen sektorer, som universitetene, har tatt opp hansken og prøvd å utvikle egne retningslinjer for språkbruk. Ellers har lite skjedd.»

Retningslinjer for fagråda

Vedtekne av styret i Språkrådet 13. desember 2006

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024