Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Klappet og klart for klarspråk i det offentlige

(3.10.08) Det er mye kronglete og teknisk språk i tekster fra det offentlige. Det må det bli slutt på, mener fornyingsministeren. Språkrådet deltar i et prosjekt som skal hjelpe statsansatte til å skrive forståelig.

– NRK må behandle bokmål og nynorsk likt

(8.9.08) I en episode av programmet «Amigo» på NRK Super ble nynorsk avvist i en ordlek for barn. Språkrådet reagerer på forskjellsbehandlingen av målformene.

– Fylkeskommunane må bruke marknadsmakt

(19.8.08) – Skuleeigarane må krevje av forlaga at dei kan levere skulebøker på begge målformer. I tillegg må Utdanningsdirektoratet skaffe seg oversikt over læreboksituasjonen langt tidlegare på året, seier Sigfrid Tvitekkja, fagkoordinator i Språkrådet.

Nytt hefte om terminologiarbeid – «Termlosen»

(7.7.08) «Termlosen» gir en kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid. Målgruppen er alle som er interessert i terminologi og fagspråk.

Stortingsmelding om ny språkpolitikk

(27.6.08) Etablering av en norsk språkbank og utarbeiding av en overordnet språklov er noen av forslagene i stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» som Kultur- og kirkedepartementet har lagt fram.

Nye nettsider

(25.6.08) Språkrådets nettsted er lagt om. Endringene gjelder grafisk utforming, struktur, funksjonalitet og innhold.

Nytt nummer av Språknytt: «Krasj! Ptom! Klask!»

(6.6.08) Det er mye spennende lesning i det nyeste nummeret av Språknytt. Noen av temaene som blir tatt opp, er problematiske betegnelser på mennesker, navnemoter i Norge, mathistorie, lyder i tegneserier og skrivemåten av «Internett».

Kunnskapsdepartementet tek til orde for å gje Språkrådet overordna ansvar for språkopplæring

(23.5.08) Kunnskapsdepartementet la i dag fram stortingsmeldinga «Språk bygger broer. Språkopplæring og språkstimulering for barn, unge og voksne». Der tek Kunnskapsdepartementet til orde for at mandatet til Språkrådet skal utvidast.

– På tide med tilpassa ordbøker for barn

(6.5.08) Elevar i Noreg er svake i lesing samanlikna med elevar i andre europeiske land, viser PISA-undersøkingane. – Det trengst ei offentleg satsing på nye hjelpemiddel i norskopplæringa. Norske barn bør få eigne ordbøker, slik svenske, danske og islandske barn har, seier Sigfrid Tvitekkja (biletet), fagkoordinator i Språkrådet.

2014 – totusenogfjorten eller tjuefjorten? (utdatert, nytt vedtak)

(17.4.08) Korleis skriv vi årstal i nær framtid som 2014 og 2025 med bokstavar? 

Skoleboksituasjonen: bedre, men ikke god nok

(18.9.08) – Skal nynorskelevene være trygge på at de får skolebøkene sine i tide, står det fremdeles en del arbeid igjen, sier Sigfrid Tvitekkja, fagkoordinator i Språkrådet. Hun er fornøyd med Utdanningsdirektoratets arbeid med å kartlegge skoleboksituasjonen, men etterlyser samtidig klare retningslinjer for hvordan forlagene og de nasjonale kunnskapssentrene skal tilgjengeliggjøre digitale læremidler på begge målformer i samsvar med opplæringsloven.

Konferanse «Film, språk og identitet»

(8.9.08) Konferansen tar utgangspunkt i prosjektet Norden i Bio, som skal øke skoleelevers språkkunnskaper i nabospråkene. Dato for konferansen er 30. september.

Ny Nordterm-rapport

(8.7.08) «Kunnskap og fagkommunikasjon» var temaet for Nordterm-konferansen i fjor. No er rapporten frå konferansen komen.

Vil gi Språkrådet nye oppgaver

(27.6.08) Språkrådet har i oppdrag å arbeide for å styrke det norske språkets stilling. I stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» foreslår regjeringen å gi Språkrådet ansvar for å ivareta også minoritetsspråkene og tegnspråk. Regjeringen vil også at den nynorske rettskrivningen skal revideres.

Språkdagen 2008 – «Norsk for alle?»

(3.7.08) Språkrådet byr på eit variert program på språkdagen, som går av stabelen 13. november i Operaen. Me kjem til å kasta lys over temaet «Norsk for alle?» gjennom innlegg, panelordskifte, film og musikk.

Striden om gardsnamna

(10.6.08) Gamle stadnamn er ein del av kulturarven og eit fellesgode. Å sikra dette har vore eit hovudmotiv for lov om stadnamn, skriv Botolv Helleland, konsulent for stadnamntenesta, i ein kronikk.

Står norsk språk «fjellstøtt»?

(30.5.08) Språk døyr rundt om i verda – mellom tjue og tretti i året. Utan stans, skriv språkdirektør Sylfest Lomheim i ein kronikk om bakgrunnen for norsk språkpolitikk på totusentalet.

Språkrådet fikk besøk av språkdetektiver

(14.5.08) Elever ved Kastellet skole i Oslo har dokumentert språkfeil og blanding av norsk og engelsk på skilt og plakater. De ble særlig overrasket over språkbruken i en kampanje fra samferdselsetaten.

Vil ha mer norsk på høyskoler og universiteter

(28.4.08) – Det bør lovfestes at norsk skal være det normale undervisningsspråket i høyere utdanning i Norge, skriver styreleder Ida Berntsen og direktør Sylfest Lomheim (bildet) i Språkrådet i et brev til statsråd Tora Aasland.

Språkrådet kritiserer Høgskolen i Oslo

(17.4.08) Studentar har rett til å få eksamensoppgåver på si eiga målform. Språkrådet reagerer difor skarpt på at Høgskolen i Oslo har bede ein student om å seie frå seg retten til å få eksamenoppgåva på nynorsk.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024