Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Det begynner med barna

(9.6.09) Språkstimulering i tidlig alder skaper grunnlag for språkglede livet ut, skriver Språkrådets styreleder Ida Berntsen og direktør Sylfest Lomheim i en kronikk i Nordlys. Språkrådet besøker denne uken en barnehage og en grunnskole i Alta, i forbindelse med rådets styremøte der.

Nytt, fengslande Statsspråk

(5.6.09) Denne gongen utforskar vi politi- og jussfeltet. Du får møte ein ordsmed på Kripos, lese om kriminelt gode avløysarord og lære korleis du viser til lover og forskrifter.

Kva er ein norsk språkbank?

(30.4.09) Språkbanken vil danna ein infrastruktur for forskinga og og for utvikling av språkrelaterte elektroniske produkt. Innhaldet skal representera norsk språk i bruk i dag og vera henta frå alle samfunnsområde.

Innstillingen om språkmeldingen er kommet

(16.4.09) Familie- og kulturkomiteen har avgitt sin innstilling om «St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk».

Finst ordet i norsk?

(15.4.09) Språkrådet får stundom spørsmål som «Er x eit godkjent ord i norsk? Kan det brukast i norsk? Det står ikkje i ordbøkene!»

Bruk av nynorsk og bokmål i statsorgana

(5.3.09) I informasjon som kjem frå sentrale statsorgan, skal ingen av målformene vere representerte med mindre enn 25 %. Statistikk frå 2007 viser at statsorgan som har laga ein eigen tiltaksplan for korleis dei skal følgje opp mållovsreglane, innfrir krava best.

Klar, ferdig, klarspråk

(9.3.09) Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT har lansert et nytt nettsted for statsansatte: www.klarspråk.no. Nettstedet er en del av prosjektet «Klart språk i staten», som finansieres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Kortversjon av stortingsmeldinga «Mål og meining»

(13.2.09) Stortingsmeldinga om norsk språk er eit stort og viktig dokument. No kan du lese hovudinnhaldet i kortform.

Hva mener bedriftsledere og folk flest om engelsk i næringsliv og reklame?

(13.2.09) Språkrådet har i desember 2008–januar 2009 fått utført en stor undersøkelse av synet på bruk av engelsk språk i norsk næringsliv og i reklame.

Norsk teiknspråk

(30.1.09) Kva er teiknspråk? Kvifor er det dialektar og andre skilnader? Kjenner du historia til norsk teiknspråk? Kva funksjon har handalfabetet? Kven normerer norsk teiknspråk?

Tre av fire mener det er blitt kulere å synge på norsk

(2.6.09) 77 % av befolkningen er enige i påstanden «det er blitt kulere å synge på norsk», viser en fersk spørreundersøkelse som Synovate har utført for artistorganisasjonen GramArt og Språkrådet. GramArt og Språkrådet  samarbeider nå om å gi norsk språk en sterkere stilling i norsk musikkliv.

Rykende ferskt nummer av Språknytt

(11.5.09) Stikkord for nummer 2/2009 er: intervju med Grete Faremo, tanker og tall om språkbruk i næringslivet,  språket på «fjesboka»,  språkpolitikk i akademia, språklig mangfold i det svenske riket på 1600-tallet, den gang Sverige var en stormakt, «hjernekverne» og andre nysmidde ord, og en artikkel om særskriving.

Ny språkpolitikk vedtatt av Stortinget

(29.4.09) Stortinget satte i går sluttstrek for en lang prosess som har gitt landet vårt en ny språkpolitikk. For Språkrådets del startet denne prosessen allerede i 2005 med utredningen «Norsk i hundre!», som i 2006 ble sendt til Kultur- og kirkedepartementet med en innstilling fra styret i Språkrådet.

Ny utgåve av fri norsk stavekontroll

(15.4.09) Den nye stavekontrollen inneheld fleire ord, synonymordlister og nokre forkortingar. Stavekontrollen finst for begge målformer.

Nytt nummer av Språknytt

(11.3.09) Kor mange brukar dialekt når dei skriv på Facebook? Kor mange fjernsynstekster les ein gjennomsnittleg tv-sjåar i året, og kva slags krav skal me stille til tekstinga? På gateskilt i Oslo finn me ofte feil. Kva gjer Oslo kommune med det? Veit du kva «apeloff» og «degolefse» betyr? Desse spørsmåla får du svar på i det nyaste nummeret av Språknytt.

Statsspråk nr. 1/2009 er lagt ut på nettet

(3.3.09) Her fortel statsråd Heidi Grande Røys om bakgrunnen for FAD-prosjektet «Klart språk i staten». Nummeret byr dessutan på informasjon om nettstaden www.klarsprak.no i tillegg til gode råd om oppsett av punktlister.

Samme nynorskkrav til riksavisene som til radio og TV

(19.2.09) Styret i Språkrådet: – Staten bør legge til grunn de samme prinsippene og stille de samme krav om redaksjonell bruk av nynorsk i de riksdekkende avisene som til privateide, nasjonale radio- og fjernsynskanaler.

Database for kvenske stedsnavn under arbeid

(11.2.09) Hva heter Kirkkoniemi og Naavuono på norsk? Kjennskapen til gamle stedsnavn er blitt dårligere, ikke minst når det gjelder stedsnavn fra minoritetsspråk.

Språkpolitikk og pressepolitikk

(30.1.09) Styret i Språkrådet mener det er uheldig at ikke alle avisredaksjoner tillater journalistene sine å velge målform selv. Styret har i dag sendt brev til Kultur- og kirkedepartementet.

Stortinget ber om endring i stadnamnlova

(19.1.09) «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endring i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn, således at endring av bruksnavn ikke kan skje uten grunneiers samtykke.»

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024