Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Erkeengel og arkitekt

(22.12.10) Hva er likheten mellom erkeengler og arkitekter? Ordet erkeengel kan vi dele opp i erke og engel. Erke- fins på norsk bare i sammensatte ord, f.eks. erkebiskop. Erke- ligner utvilsomt på arki-, og det tyder på at arkitekt kan deles opp i arki + tekt, som er gresk og opphavet til erke-, fins bare i sammensatte ord. Siden erke- fins i erkebiskop, kan vi oversette erke med ’over’, for erkebiskopen står over andre biskoper.

Revidert nynorsk er på veg

(22.12.10) Ei ny rettskriving for nynorsk er under arbeid. Nemnda som arbeider med rettskrivinga, skal ha eit forslag klart til høyring utpå nyåret, 1. februar 2011. Nemnda er framleis interessert i innspel frå brukarane.

Nytt nummer av Språknytt

(30.11.10) Årets siste nummer av Språknytt er ute. Stikkord for dette nummeret: snikinnføring av nabospråk i skulen, å skrive blogginnlegg versus å skrive for eit papirtidsskrift, kvardagen til ein tolk, draumar om rockestjerner og mytar om språk, uttalen av totusen(talet), Clara Holst og mykje meir. Bladet inneheld som vanleg dei faste spaltene Lesarspørsmål, Nyord, Smått, Med andre ord og Språkbrukaren.

Klarspråksprisen 2010 til Utlendingsdirektoratet

(16.11.10) Utlendingsdirektoratet (UDI) ble i dag tildelt Statens klarspråkspris for 2010. Prisen er en belønning for godt og klart språk i statsforvaltningen og går til et statsorgan som har gjennomført konkrete tiltak for å forbedre den skriftlige kommunikasjonen med publikum.

Kronikk: Skjerp klimaspråket

(10.11.10) «Språket har ikkje i seg sjølv skapt issmeltinga i nord, men utan ei skjerpa språkevne både hjå forskarar og publikum vil folk ha vanskar med å forstå årsakene til mindre is på Nordkalotten og effektane av smeltinga.» Det skriv Idar Eidset, Tore Furevik og Johan Myking i ein kronikk i Bergens Tidende på Språkdagen.

Språkprisen 2010 til Elisabeth Aasen (bokmål) og Jon Hellesnes (nynorsk)

(10.11.10) Elisabeth Aasen får i dag Språkprisen 2010 for framifrå bokmål i sakprosa. Jon Hellesnes får Språkprisen 2010 for framifrå nynorsk i sakprosa. – Dei er kunnskapsrike forskarar som vender seg til ei brei offentlegheit med bøker som både er velskrivne og vesentlege, seier juryen.

Forvirring om forskjellen på drivhuseffekt og global oppvarming

(10.11.10) Nesten alle veit kva global oppvarming tyder, men berre halvparten kjenner den riktige definisjonen av drivhuseffekt. Det kjem fram i ei spørjeundersøking som vert presentert på Språkrådets konferanse Språkdagen 2010 i dag.

Revidert nynorsk er på veg

(1.11.10) Ut med 'skole'. Ja til både 'tenke' og 'tenkje'. Valfri samsvarsbøying av svake verb. Dette er noko av det rettskrivingsnemnda for nynorsk førebels går inn for. På nyåret kjem eit forslag til revidert nynorskrettskriving frå nemnda, som allereie har teke til orde for fleire endringar.

Les nettpraten om importord i norsk

(15.10.10) 'Mayonnaise' (fransk) ble til 'majones'. 'Minnepinne' har erstattet 'memory stick'. Hva bør skje med nye ord fra andre språk enn norsk? Fredag stilte Språkrådet til nettprat på Aftenpostens nettutgave.

Gå på kurs og få ideer og innspill til klarspråksprosjekt

(4.10.10) Jobber du i staten og har planer om å sette i gang et språkforbedringsprosjekt på arbeidsplassen din? Trenger du inspirasjon og nye ideer til språkarbeidet? Meld deg på kurset «Å lede et språkforbedringsprosjekt».

Språknytt

(22.12.10) Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte, og har artikler og faste spalter om norsk språk. Artikkelforfatterne er både ansatte i Språkrådet og eksterne skribenter. Språknytt kommer med fire nummer i året.

Statsspråk 4/2010

(3.12.10) I dette nummeret vitjar vi referentane på Stortinget, vi serverer første del av eit innføringskurs i mållova, og vi filosoferer over korleis landet vårt bør delast inn.

Nytt styre for Språkrådet

(26.11.10) Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre for Språkrådet. Ottar Grepstad er styreleder. Det nye styret skal sitte til 31.12.2014.  

Ny bok: Klarspråk i praksis

(12.11.10) Boken Klarspråk i praksis er nettopp utgitt. Den er utarbeidet av rådgivere i språktjenesten for statsorganer (Språkrådet). Stoffet er spesielt tilpasset ansatte i det offentlige, men alle som er opptatt av å skrive korrekt og klart, kan ha nytte av den.

Etter Språkdagen: Språkrådet i nettprat om fagspråk og kjønnsforskjeller

(12.11.10) Torsdag 11. november svarte Sigfrid Tvitekkja, fungerende direktør i Språkrådet, på spørsmål i nettprat på Aftenpostens nettutgave. Bakgrunnen for nettpraten var konferansen Språkdagen 2010.

Tre av ti eldre misforstår negativt prøvesvar

(10.11.10) Tre av ti over 60 år vet ikke at negativt prøvesvar betyr gode nyheter for pasienten. Det viser en spørreundersøkelse som presenteres på Språkrådets konferanse Språkdagen 2010 i dag.

Kvinner forstår mest medisin, menn forstår mest klima

(10.11.10) Kvinner forstår medisinske uttrykk bedre enn det menn gjør, mens menn forstår uttrykk i klimadebatten bedre enn det kvinner gjør. Det går fram av to spørreundersøkelser som presenteres på Språkrådets konferanse Språkdagen 2010 i dag.

Direktørstillinga skal lysast ut på nytt, fire av sju i styret trekkjer seg

(15.10.10) Kulturminister Anniken Huitfeldt seier at stillinga som direktør i Språkrådet skal lysast ut på nytt. Leiar Magni Øvrebotten og medlemmene Jan Olav Fretland, Tor Fuglevik og Silje Solheim Karlsen trekkjer seg frå styret i Språkrådet.

Nytt nummer av Språknytt

(5.10.10) I Språknytt nr. 3 kan du lese eit intervju med Sylfest Lomheim, som gjekk av som direktør i Språkrådet 1. september. Den første artikkelen i bladet gjer greie for moderniseringa av grensesnittet i nettutgåvene av Bokmålsordoka og Nynorskordboka, og den andre handlar om at Statoil likevel vil bruke norsk i kontakt med underleverandørar i Noreg.

Språkleg fridom og mangfald i Bærum kulturhus

(21.9.10) 26. september blir Den europeiske språkdagen markert fleire stader i landet. I Bærum kulturhus blir det debatt, kunstnarlege innslag og føredrag om språkleg mangfald og språkleg fridom. Språkrådet stør arrangementet.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024