Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Rosetog er årets ord

(18.12.11) Språkrådet har kåret rosetog til årets ord i 2011. Ordet oppsto i dagene etter 22. juli, da det ble arrangert rosetog over hele landet.

Klar, ferdig, svada!

(7.12.11) Sliter du med skrivingen? Strekker ikke ordene til? Nå er det hjelp å få! Med Språkrådets svadagenerator kan du lage fiks ferdige setninger som er fullt på høyde med det beste av statlig prosa.

Nytt nummer av Språknytt

(30.11.11) Årets siste nummer av Språknytt har kommet. Her kan du bli bedre kjent med Språkrådets første tegnspråkrådgiver, du kan lese om norskfagets utvikling på 1800-tallet, om vinnerne av Språkprisen 2011, om vanskelige Nav-skjemaer, om hvorfor det på nynorsk heter Vi sest og ikke Vi sjåast, og mye mer.

Ny brosjyre om språk i stillingslysingar

(30.11.11) Språkrådet har no gjeve ut ein brosjyre om godt språk i statlege stillingsannonsar. Her kan statstilsette og andre få hjelp til å unngå dei vanlegaste språkfeila.

Fjell er årets nynorskkommune 2011

(21.11.11) Språkrådet har sittet i juryen som har kåret Fjell kommune til årets nynorskkommune.

Kronikk: Rett språk til rett tid

(15.11.11) «Ingen skriv berre rett. Men alle kan velje rett språk. Det barn kan, bør byråkratar og hamburgarkjeder òg klare», skriv Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i denne kronikken i Aftenposten på Språkdagen.

Språkprisen 2011 til Agnes Ravatn (nynorsk) og Morten A. Strøksnes (bokmål)

(15.11.11) Morten A. Strøksnes får i dag Språkprisen 2011 for fremragende bokmål i sakprosa. Agnes Ravatn får Språkprisen 2011 for fremragende nynorsk i sakprosa. – Begge har kreativ språkbruk og overraskende språklige vendinger som skaper ettertanke hos leseren, sier juryen.

Idéseminar om norsk fagspråk med søkjelys på løysingar

(28.10.11) Den 17. oktober skipa Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Språkrådet til idéseminar om norsk fagspråk i universitets- og høgskolesektoren. Det kom fram at oppretting av termbankar vil vere eit viktig verkty for å utvikle norskspråkleg fagterminologi i akademia.

Foreslår økt bevilgning til Språkrådet

(6.10.11) Regjeringen vil bevilge 1,6 millioner kroner mer til Språkrådet i 2012. Det går fram av forslaget til statsbudsjett som ble presentert i dag.

Nå kan elever få Nysgjerrigper-pris i språk

(27.9.11) Dette skoleåret lanserer Språkrådet og Forskningsrådet en språkpris for nysgjerrigperer i skolen. – Barns språkinteresse og språkglede fortjener en egen pris. Den skal gå til det beste prosjektet som handler om språk, uansett fag, sier Arnfinn M. Vonen, direktør i Språkrådet.

Termposten er ute med et nytt nummer

(12.12.11) Terminologitjenestens elektroniske nyhetsbrev Termposten er nå ute med årets siste nummer.

Nytt Statsspråk om teiknspråk

(6.12.11) Kva er eigentleg teiknspråk, og kva plass har teiknspråk i norsk språkpolitikk? Lær nokre nyttige teikn for byråkratar, og prøv vår nye svadagenerator, som lèt deg lage fiks ferdige setningar om du står fast i eit viktig dokument.

Bedrifter i Trøndelag heidra for godt namnevett

(1.12.11) Ti verksemder i trøndelagsfylka vert heidra med diplom frå Språkrådet for å ha valt gode og kreative norske namn.

Språkrådet holdt terminologikurs i Tromsø 21. november

(24.11.11) Standard Norge og Språkrådet inviterte mandag 21. november til et heldagskurs i terminologi og terminologiarbeid i Tromsø.

Referat, bilete og filmklipp frå Språkdagen 2011 og utdelinga av Språkprisen 2011

(17.11.11) Vi har no samla referat, bilete og filmklipp frå Språkdagen 2011 og utdelinga av Språkprisen 2011. Gå hit for å sjå og lesa meir.

Språkprisen 2011: Pristale ved styreleiar Ottar Grepstad på Språkdagen

(15.11.11) Etter ein dag med kritiske blikk på språkbruk i politiske styringsdokument, akademia og næringsliv er tida komen for å vise fram noko av den beste sakprosaen som blir skriven på norsk i vår tid.

SNORRE – ny terminologidatabase fritt tilgjengelig på nettet

(31.10.11) 24. oktober 2011 ble Standard Norges nye, allment tilgjengelige termdatabase lansert i Språkrådets lokaler.

Utlysing av masterstipend: bruk av norsk og engelsk i samfunnet

(20.10.11) Hausten 2011 skal Språkrådet dele ut stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåve innanfor områda engelsk og norsk i Noreg og bruk av norsk i samfunnet.

Nytt Språknytt

(3.10.11) Det har komme eit nytt nummer av Språknytt. Bladet byr som vanleg på litt av kvart. Du kan lese om korleis det går for seg når ein musikaltekst skal omsetjast frå engelsk til norsk, om ein ny språkpolitisk statusrapport, om den nye rådgjevarstillinga for teiknspråk som Språkrådet har fått, om reforma av nynorsknorma, og mykje meir.

Språklig mangfold og frihet

(23.9.11) 26. september blir Den europeiske språkdagen markert flere steder i landet. I Bærum kulturhus blir det språkdebatt, forfattermøte, kunstnerisk innslag og foredrag om Facebook i undervisningen. Direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen, er med i panelet i språkdebatten.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024