Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

På siden av målet

(7.2.12) Språkrådet er uenig i Utdanningsdirektoratets forslag nylig om å nedprioritere deler av skriveopplæringen i norskfaget, nærmere bestemt skriving på sidemål, skriver Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i dette innlegget i Bergens Tidende.

Studieadministrativ fagterminologi finst no på nynorsk

(12.1.12) Lurer du på kva ord som er riktig å bruke i studieadministrasjon på høgskular og universitet? Termbasen til Universitets- og høgskolerådet (UHR) gir svar. No finst basen på nynorsk òg.

Jubileumshelsing: Knud Knudsens veg til språkleg mangfald

(9.1.12) 6. januar var det 200 år sidan språkpioneren Knud Knudsen – «bokmålets far» – vart fødd. Styreleiar i Språkrådet, Ottar Grepstad, heldt denne helsinga på jubileumsarrangementet i Tvedestrand.

Om rettsstillinga til nynorsken

(10.2.12) Nynorsk er eit mindretalsspråk, men ikkje eit minoritetsspråk etter dei definisjonane som finst i artikkel 1 i minoritetsspråkpakta, skriv Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i dette innlegget i Dag og Tid.

40 år siden Norsk språkråd ble opprettet

(31.1.12) 1. februar 1972 hadde Norsk språkråd – forgjengeren til Språkrådet – det første møtet sitt.

Kvensk stedsnavndatabase nå på nett

(10.1.12) En database med kvenske stedsnavn og mange samiske og norske parallellnavn er nå tilgjengelig på nettadressen http://www.kvenskestedsnavn.no/.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024