Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Nyopprettede lederstillinger i Språkrådet

(2.10.13) Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp den norske språkpolitikken på oppdrag fra Kulturdepartementet. Vi omorganiserer nå sekretariatet for bedre å kunne utføre oppgavene våre og møte nye oppgaver i årene som kommer.

Eit nytt nummer av Språknytt er her!

(27.9.13) I haustnummeret kan du mellom anna lese om særnorske ord som Syden og lakenskrekk, om norsk scenespråk, om det å tolke og bli tolka og om mykologi og ortopedi.

Konferanse om språk i arbeidslivet

(16.9.13) Bli med på dagskonferansen ”Sykehuset, samfunnet og språket” på Oslo universitetssykehus (OUS) den 11. oktober. Arrangementet er et samarbeid mellom sykehuset og Språkrådet, og det overordnede temaet er språk i arbeidslivet.

Kom på språkkafé om teiknspråk på Litteraturhuset i Oslo

(9.9.13) Korleis kan vi legge til rette for at norsk teiknspråk blir meir synleg og får høgare status? Kva for utfordringar møter vi, og korleis kan alle bidra? Språkrådet og Foreningen norsk tegnspråk (FONTS) inviterer til språkkafé fredag 20. september.

Presentasjoner er tilgjengelige fra Den tolvte konferansen om leksikografi i Norden

(23.8.13) I samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo og Nordisk forening for leksikografi (NFL) var Språkrådet vert for den tolvte konferansen om leksikografi i Norden i Oslo tirsdag 13.‒fredag 16. august.

Velkomen til konferanse om norskfaget

(15.8.13) «Norskfaget i endring?» er overskrifta for konferansen Språkrådet, Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa og Utdanningsforbundet arrangerer i Oslo 23. og 24. september. Lærarar og andre interesserte er velkomne til å melde seg på.

Presentasjonene fra Nordterm 2013 er nå tilgjengelige

(4.7.13) Det svenske terminologiorganet Terminologicentrum TNC var i juni vertskap for de toårlige Nordtermdagene. Arrangementet går på rundgang mellom de nordiske landene og fant i år sted i Stockholm.

Ny læreplan i tråd med språkpolitikken

(21.6.13) Kunnskapsdepartementet har no lagt fram revidert læreplan i norsk som skal gjelde frå skuleåret 2013–2014.

Språkrådet inviterer til språkkafé om minoritetsspråk i Tromsø

(10.6.13) Korleis kan vi leggje til rette for og tryggje minoritetsspråk i byen på ein konstruktiv og synleg måte? Kva for utfordringar møter vi, og korleis kan befolkninga og Tromsø kommune bidra?

Kompetanseprøver i bokmål og nynorsk, laurdag 2. november 2013

(2.10.13) I 2006, 2008 og 2010 heldt Språkrådet kompetanseprøver for språkkonsulentar i bokmål og nynorsk. Laurdag 2. november 2013 skal vi halde nye prøver.

Velkommen til debatt om språk i næringslivet

(16.9.13) Hvor avgjørende er valg av språk for å lykkes i næringslivet? Er engelsk en sikker vinner? Er bokmål det opplagte valget fremfor nynorsk? Er språkvalg bevisste eller ubevisste?

På tide med en samlet norsk ordbokpolitikk

(11.9.13) Det er viktig at ordbokkompetansen som er bygd opp gjennom Norsk Ordbok 2014, blir tatt vare på og utvikles videre til beste for språkbrukerne når dette prosjektet tar slutt neste år.

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(9.9.13) Høsten 2013 skal Språkrådet dele ut et stipend til en masterstudent som skriver oppgave om norsk tegnspråk. Stipendet er på 20 000 kroner.

Nytt nummer av Termposten

(29.8.13) I dette nummeret kan du mellom anna lese om den nye Termportalen, Språkrådets termwiki og kva som skjedde på Nordterm i juni. Du får også informasjon om terminologiseminar i Zagreb og andre kommande arrangement.

Bli kjend med stadnamn frå Oslo S til Slottet

(20.8.13) I samband med arrangementet Oslo kulturnatt inviterer Språkrådet til gatevandring langs Karl Johan, fredag 13. september.

Den tolvte konferansen om leksikografi i Norden

(12.8.13) I samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo og Nordisk forening for leksikografi (NFL) er Språkrådet vert for den tolvte konferansen om leksikografi i Norden i Oslo tirsdag 13.–fredag 16. august.

Ny rapport om språk og argumentasjon i partiprogram

(26.6.13) Hvilken plass har språkpolitiske spørsmål i norske valgprogram? Hvordan argumenterer partiene i programmene sine i valgåret 2013? Dette har professor Jostein Gripsrud kartlagt i en ny rapport. 

Språkrådet i Tromsø: søkelys på språklig mangfold i nord

(11.6.13) Hvordan kommer det språklige mangfoldet til uttrykk i Tromsø? På hvilke måter blir kvensk og andre minoritetsspråk synliggjort i byen? Hva er de viktigste utfordringene for samisk språkpolitikk? Dette er noe av det som skal diskuteres i sammenheng med at Språkrådet holder styremøte i Tromsø 13.–14. juni.

Termwikien til Språkrådets terminologitjeneste er nå åpen for alle

(10.6.13) Terminologitjenesten har videreutviklet termwikien, som nå igjen er åpen for alle. Den er en termdatabase for registrering og visning av fagtermer fra ulike fagområder og bygger på lignende programvare som i blant annet Wikipedia.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024