Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Nysgjerrigpers språkpris til Bondi skole

(4.6.14) Hvordan defineres godteri? Det har elevene på 2. trinn på Bondi skole i Asker forsket på. For det får de Nysgjerrigpers språkpris 2014!

NTBs språkpris til Trude Lorentzen

(8.5.14) Trude Lorentzen, journalist i Dagbladet, er vinneren av NTBs språkpris for 2013. Juryen roser Lorentzen for å være med på å vise mangfoldet i bokmålet.

Nå foreligger utgave nr. 2 av Språkrådets skriftserie «Terminologen»

(5.5.14) Terminologen er skriftserien til Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk. Den første utgaven kom ut i 2012. Nå foreligger utgave nr. 2, med tittelen «Terminologi – ansvar og bevissthet».

Opp med henda: Begeistringskonferanse for tegnspråk!

(9.4.14) Bli med på konferanse og konsert den 3. juni i Oslo. Den finske døve rapperen Signmark er verdensstjerne og vil holde en separat konsert på slutten av dagen.

Bli med på Nordisk språkmøte 2014

(3.4.14) Er du interessert i nordisk språkforståing, nordisk språkpolitikk og språka i Norden? Då bør du få med deg nordisk språkmøte i Stockholm 28.–29. august. Møtet vert arrangert av nettverket for språknemndene i Norden ved Språkrådet i Sverige og Nordisk språkkoordinasjon og er ope for alle.

La norsk forbli patent

(18.3.14) Hvis ikke norske patentsøknader skal skrives og behandles på norsk, mister vi svært viktige muligheter til å utvikle det norske språket. Det skriver Nina Teigland, seksjonssjef i Språkrådet, i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Etterlyser kompetanse i tegnspråk

(14.3.14) Språkrådet er bekymret over manglende tegnspråkkompetanse i ledelsen ved Nattland skole, og har nå sendt brev til skolebyråden i Bergen om saken.

«Seigmann» må stå som før i ordbøkene

(11.3.14) Ordet seigmann var en allmenn betegnelse lenge før forgjengeren til Nidar tok det i bruk som produktnavn. Derfor kan ikke ordet fjernes fra de offisielle ordbøkene, og det kan heller ikke ha stor forbokstav der, konkluderer Språkrådet.

Kva må gjerast med skriveopplæringa?

(14.2.14) I samarbeid med Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking arrangerer Språkrådet ein dagskonferanse om skriving i opplæringa. Målgruppa er lærarar i grunnskule og i vidaregåande opplæring, og skuleleiarar.

Ut med språket! Seminar om forskningsformidling 5. juni i Oslo

(21.5.14) Hvordan nå ut med de gode tekstene og drive formidling på godt norsk? Vi byr på foredrag av erfarne journalister, forfattere og forskere. Meld deg på i dag – gratis!

Grunnlova har fått nye språkdrakter

(6.5.14) Stortinget har i dag vedteke ei modernisert utgåve av Grunnlova på bokmål og den første offisielle utgåva av Grunnlova på nynorsk.

Tre ledige stillingar i Språkrådet

(11.4.2014) To faste stillingar som rådgjevar/seniorrådgjevar er ledige i Språkrådet: den eine i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning, den andre i seksjonen for språk i skole og offentleg forvaltning. Vi søkjer òg ein vikar til stillinga som seksjonssjef for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning (frist 2. mai).

Har du kandidater til Språkprisen 2014?

(7.4.14) Kjenner du til leseverdige tekster eller skrifter som flere burde få høre om? I så fall kan du foreslå dem for Språkrådet, som hver høst deler ut pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. Nytt i år er at det gis pris til bare én målform, dette året til bokmål.

Hvor ofte bruker du bokstavene C, Q, X og Z?

(1.4.14) Språkrådet har diskutert de lite brukte bokstavene C, Q, X og Z og går inn for å fjerne dem fra det norske alfabetet (aprilspøk).

Nytt Statsspråk: Klarspråk som funkar

(18.3.14) Kva må vi gjere for at arbeid med klarspråk skal gi resultat? Kva kan vi gjere med vanskelege faguttrykk i tekstar til publikum?

Nytt nummer av Språknytt!

(11.3.14) I det første nummeret i år kan du mellom anna lese om den nye språksjefen i NRK, Ragnhild Bjørge, om korleis nynorskundervisninga kan gjerast betre, om vinspråk og om ord som finst og ikkje finst.

Anbefalinger om en samlet ordbokpolitikk

(5.3.14) Å opprette et forsknings- og dokumentasjonssenter er den beste løsningen for å forvalte samlingene med tekst og tale fra de språkene Norge har ansvar for. Det er et av rådene Språkrådet gir Kulturdepartementet om ulike sider ved en samlet norsk ordbokpolitikk.

Høyring om språket i Grunnlova

(26.2.14) I vår skal Stortinget ta stilling til ulike framlegg til nye tekstversjonar av Grunnlova. «Språkleg er framlegga frå Graver-utvalet den beste løysinga», sa Språkrådet då Stortinget heldt open høyring om saka nyleg.

Rettleiing i terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren

(13.2.14) Ei prosjektgruppe har prøvt ut ulike arbeidsmåtar for å samle inn, registrere og gjere fagterminologi tilgjengeleg i fagfeltet kjemi. Erfaringane frå prosjektet har munna ut i ei rettleiing som gjev 11 praktiske råd om korleis andre fagfelt kan gå fram.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024