Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Julenummeret av Termposten er her!

(21.12.15) I julenummeret lanserer vi ei ny spalte, «smakebitar frå nordiske termbasar», og denne gongen får du vite meir om MetLex. Du kan også lese om kven som fekk språkmidlane som Kulturdepartementet lyste ut tidlegare i år, om Terminologen og anna.

Står sammen om tegnspråk

(15.12.15) Språkrådet har inngått et formelt samarbeid med Statped om å utvikle og styrke tegnspråk i det norske samfunnet.

No image

Språkgledeprisen 2016 – hvem bør få den?

(9.12.15) Vet du om en person i norsk offentlighet som på kreativt vis sprer språkglede og skaper begeistring for ulike måter å uttrykke seg på? Da kan du være med og nominere kandidater til Språkgledeprisen 2016. 

Gratis nynorskkurs til statsorgan i 2016

(8.12.15) Språkrådet lyser ut ti todagars nynorskkurs for statsorgan i 2016. Søknadsfristen er 1. mars 2016.

Årets ord: det grønne skiftet

(04.12.15) Uttrykket det grønne skiftet er årets ord i 2015. Det grønne skiftet er det mest brukte nyordet i år.

Språksamlingene til Bergen

(25.11.15) Fra 2016 overtar Universitetet i Bergen den omfattende dokumentasjonen av norsk språk — de såkalte ordboksamlingene. Det har Kunnskapsdepartementet nylig bestemt.

No image

Språkprisen 2015 til Einar Økland

(18.11.15) Forfattaren Einar Økland får i dag Språkprisen 2015. Kvart år deler Språkrådet ut ein pris for framifrå bruk av norsk i sakprosa. Årets prisvinnar har ei sjeldan breidde og får prisen for dei to siste bøkene Norske malebøker og artikkelsamlinga Fotgjengar med fotnotar

No image

Er norsk et språk for fremtiden?

(18.11.15) Innholdet i skolen skal endres. Det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget tar til orde for en rekke endringer i dagens skolefag, ikke minst i norskfaget. Språkrådet er opptatt av hvilke konsekvenser disse endringene kan få for norsk språk i fremtiden.

Ny utgave av «Terminologen»

(7.10.15) Terminologen er Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk. Den første utgaven kom ut i 2012. Nå foreligger utgave nr. 4, med tittelen Fra idé til handling i språkpolitikken. Hva gjøres med norsk fagspråk ved universitetene og høyskolene?.

No image

Panelsamtale om norsk teiknspråk

(3.11.15) Korleis kan vi legge til rette for at norsk teiknspråk blir meir synleg og får høgare status? Kva for utfordringar møter vi, og korleis kan alle bidra? Den 12. november er alle velkomne til samtale og debatt om dette i Stavanger.

Nytt styre i Språkrådet

(18.12.15) (18.12.15) Kulturdepartementet oppnevner nytt styre for Språkrådet. Den nåværende styreperioden går ut ved årsskiftet, og nytt styre tiltrer 1. januar. Antall styremedlemmer reduseres fra ni til fem.

No kan du skrive «eit kompliment»

(11.12.15) Språkrådet gjer fleire normeringsvedtak i løpet av året. Her får du eit oversyn over vedtak vi har gjort i 2015.

Utgave nr. 5 av Terminologen er her

(9.12.15) Terminologen er Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk. Nå foreligger utgave nr. 5, med tittelen Alle termer på (r)ett sted? Om ulike løsninger for organisering av terminologiressurser – samling eller spredning?

No image

Språknytt: Har du «stave kontroll»?

(7.12.15) Kvifor deler stavekontrollen ord som «bytrikken» i to, etter engelsk mønster? I siste nummer av Språknytt finn du svaret.

No image

Åse Wetås på plass i Språkrådet

(1.12.15) I dag tiltrer Åse Wetås som direktør for Språkrådet. Hun har vært prosjektdirektør for Norsk Ordbok 2014 siden 2008.

No image

Tale ved utdelinga av Språkprisen 2015

(19.11.15) God sakprosa er klokt tenkt og godt skriven, og den som ikkje meistrar språket, kjem før eller seinare til kort. Det sa Ottar Grepstad, styreleiar i Språkrådet, då Einar Økland fekk Språkprisen 2015.

Flerspråklighet neglisjeres i skolen

(18.11.15) Det viser Språkrådets nye landsdekkende undersøkelse blant elever og lærere i grunnskolen. Elevenes flerspråklighet utnyttes bare til en viss grad i timene. Dette til tross for at flerspråklighet fremheves som en ressurs i utdanningspolitiske styringsdokumenter.

Kven får Språkprisen 2015?

(12.11.15) Alfred Fidjestøl, Kristin Fridtun, Erna Osland, Morten Søberg, Øyvind Vågnes og Einar Økland er nominerte til Språkprisen 2015, som blir delt ut 18. november. I år går prisen til ein nynorskforfattar.

Terminologikurs i Oslo 7. desember (fulltegnet)

(4.11.15) Språkrådet tilbyr et heldags grunnleggende kurs i terminologi(arbeid). Kurset er gratis, og det er plass til 20 personer.

Ny kommunikasjonssjef i Språkrådet

(2.11.15) Anne Kirkhusmo har tiltrådt som kommunikasjonssjef i Språkrådet. Hun kommer fra Skatteetaten, der hun var pressesjef.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:29.05.2015