Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Gratulerer med den internasjonale romdagen!

(8.4.19) 8. april er den internasjonale romdagen. Det er en dag til ære for folkeslaget rom (tidligere også kjent som sigøynerne) og for deres kultur, levesett og historie. Datoen er valgt til minne om den første internasjonale verdenskongressen for rom, som ble holdt i London i april 1971.

No image

Følg Språkdagen direkte – på jobb eller hjemmefra

(2.4.19) Synes du statlige virksomheter har blitt litt vel kreative når de skal finne navn til seg selv? Eller synes du at Vy er et fortreffelig navn og at NSB er modent for historiens skraphaug? Da bør du følge med på strømmingen av Språkdagen 2019 her på språkrådet.no.

No image

Kieliraatin kielipalkinto – Utdeling av kvensk språkpris 2019

(29.3.19) Annenhvert år deler Språkrådet ut kvensk språkpris til en person, gruppe eller institusjon som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme kvensk språk. Utdelinga av årets pris vil finne sted på Nasjonalbiblioteket (i Målstova) 25. april.

No image

Gratulerer med klarspråksprisane!

(27.3.19) Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har delt ut klarspråksprisane for 2018.

No image

Språklig signalfeil

(21.3.19) Tirsdag i forrige uke ble det kjent at NSB vil bytte navn til Vy. Saken skal opp til endelig avgjørelse på NSBs generalforsamling fredag 22. mars. Språkrådet har sagt sitt. Nå må samferdselsministeren sette ned foten.

No image

Forslag til ny forvaltningslov

(15.3.2019) Forslag til ny forvaltningslov ble lagt fram i dag. Loven skal først og fremst gjelde for de forvaltningsorganene som hører til staten, fylkeskommunene og kommunene. Lovforslaget inneholder blant annet en bestemmelse om klart språk.

No image

Historien om et déjà fy

(14.3.19) Navn på statsorganer og statstilknyttede virksomheter har også en demokratisk side. En oversiktlig navneflora og gjennomsiktige navn minsker avstanden mellom folk og myndigheter. Ferden fra «NSB» til «Vy» har økt denne avstanden. Allerede i fjor høst frarådet Språkrådet NSB å velge et konnotasjonsbasert navn av dette slaget.

No image

Språkprisen 2019

(11.3.19) Kvart år deler Språkrådet ut ein pris for framifrå bruk av norsk i sakprosa. Prisen blir delt ut annakvart år for bokmål og nynorsk. I år står nynorsk for tur.

No image

Ansvar for fag, ansvar for språk

(5.3.19) Språkrådet gir gjerne råd til fagfolk som ønskjer å utvikle fagterminologi, men det er fagfolka sjølv som må lage fagtermane og ta dei i bruk, ikkje minst innanfor digitalisering og nye teknologiområde.

No image

Kom på frokostseminar med utdeling av klarspråksprisene!

(04.03.19) Hvem vinner klarspråksprisene for 2018? Og hvordan står det til med språket i planer, strategier og saksframlegg? Bli med på tiårsjubileet for klarspråksprisene 27. mars og få svar på disse spørsmålene!

Tilskottsordning for stadnamn

(3.4.19) Språkrådet lyser ut 840 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Søknadsfristen er 1. juli 2019.

No image

Språkrådet skifter navn til OrdNOR (aprilspøk)

(1.4.19) I forbindelse med sammenslåingen av de tre skandinaviske språkrådene (Dansk sprognævn, det svenske Språkrådet og det norske Språkrådet) er det vedtatt at Språkrådet skifter navn med virkning fra 1. august 2019.

No image

Unge snakkar engelsk med danskar

(28.3.19) Éin av tre under 30 år byter ofte til engelsk når dei snakkar med danskar, viser ei ny undersøking frå Språkrådet.

No image

Eit godt norsk fagspråk hevar kvaliteten

(21.3.19) Årets tildelingsbrev til universiteta og høgskulane skjerpar krava til institusjonane om å arbeida for norsk fagspråk. Det sender eit tydeleg signal om at norskspråkleg kompetanse også må vera ein del av kvalitetsomgrepet i høgare utdanning.

No image

Kvensk og finsk og samiske språk – en språklig mosaikk i nord

(16.3.19) Den rike språkfloraen på Nordkalotten er dessverre lite omtalt i norsk offentlighet. I denne kronikken vil vi forsøke å bøte på dette ved å gi ei enkel innføring i emnet.

No image

Statsspråk: Rettskriving til begjær og besvær

(14.3.19) I den norske rettskrivinga er det stor valgfridom. Er det forfriskende eller forvirrende?

No image

Meld deg på PLAIN-konferansen no!

(12.3.19) Er du oppteken av godt språk og effektiv kommunikasjon? Velkomen til den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN. Difi og Språkrådet er vertskap saman med organisasjonen Plain Language Association International (PLAIN).

Tåkete språk er dårlig butikk

(7.3.19) Staten taper 300 millioner kroner i året på unødig byråkratiske formuleringer, konsulentsjargong og annet tåkespråk. Hvor mye taper bedriftene?

No image

Ungdom brukar mykje engelsk

(5.3.19) I Språknytt kan du møte tre tenåringar som er bekymra for at dei brukar for mykje engelsk i kvardagen. Vi ser nærare på dei unges medievanar.

No image

Hvem vedtar samiske og kvenske stedsnavn?

(6.2.19) I dag feirer samene sin nasjonaldag. Vi gratulerer med dagen og benytter anledningen til å skrive litt om samiske og kvenske stedsnavn. Tromsø kommune vedtok i januar at sjølve byen skulle hete Romsa på samisk og Tromssa på kvensk. Samtidig fikk atten grender og bygdelag offisielle samiske navn. Er det kommunepolitikerne alene som vedtar stedsnavnene?

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024