Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Julenummeret av Termposten er her!

(20.12.2022) I dette nummeret kan du mellom anna lese om oppdaterte standardar om terminologi, om seminar og ny bok om språk i helsesektoren og om Utanriksdepartementets termbase med EU-terminologi. Du får òg informasjon om Nordterm-konferansen som skal vere i Stockholm i juni.

No image

Krympflasjon er årets ord 2022

(14.12.22) Mange har opplevd 2022 som året da alt vart så dyrt. Årets ord samanfattar på slåande vis den sterke prisauken på ulike varer som vi har sett i det siste.

No image

Hvordan vise tiltro og tillit?

(1.12.22) Det offentlige skal vise tiltro og tillit til de som trenger offentlige tjenester. Men hva betyr egentlig tillit? Hvordan formidler vi tiltro og tillit, for eksempel i et avslag? Dette er tema for episode 18 av Navs podkast På godt NAVsk.

No image

Nynorsk: For dyrt for TV 2?

(15.11.22) Regjeringa gir slepp på ein sjanse til å styrkja nynorsk i media gjennom den kommersielle kringkastingsavtalen.

No image

Medisin mot fremmedgjørende legeerklæringer

(3.11.22) Legeerklæringer er ikke lette å forstå. Hva skjer med pasienten når språket blir vanskelig? Finnes det en medisin mot fremmedgjørende språk? Dette er tema for episode 17 av Navs podkast På godt NAVsk.

No image

Språk på anbud. Språkteknologi og innkjøpsmakt

(3.11.22) Alle norske språkbrukere har rett til å få møte språket sitt i kontakt med statlige virksomheter, også når de fyller ut et nettskjema eller chatter med en praterobot. Det får de ikke alltid i dag. – Norsk i språkteknologi har vært en seig materie i 30 år, sier teknologidirektør i Microsoft Norge, Shahzad Rana. Kan den nye språkloven føre til endringer?

No image

Vestland fylkeskommune er årets nynorskkommune

(24.10.22) Vestland fylkeskommune trekte det lengste strået i tevlinga og utkonkurrerte sine «eigne» kommunar Kvam, Bergen og Stad. Også Vinje kommune i Vestfold og Telemark var blant dei nominerte kommunane.

No image

Følger staten sine egne lover?

(17.10.22) Etter snart ett år med ny språklov spør vi: Hvordan står det til med etterlevelsen? Det er et lederansvar å sørge for at statlige virksomheter følger språkloven. Gjør de det? Vi ser særlig på navnevalg, nynorsk i staten og språk i offentlige teknologiløsninger.

No image

Sosialhjelp som folk forstår

(30.9.22) Vedtaksbrev er en sjanger full av byråkratisk språk og vanskelig tilgjengelige lovtekster. Er det mulig å gjøre brevene tidsmessige og enkle å forstå? Dette er tema for episode 16 av Navs podkast På godt NAVsk.

No image

Språkholdninger i akademia: Du trenger bare engelsk når du blir «stor»

(29.9.22) Lærer og student Niels Petter Liset ønsker mer språklig bevissthet i realfagsmiljøet, men føler seg som et hår i suppa når han stiller spørsmål om språkbruken i akademia. Universitetet i Oslo sier de serverer norsk når de kan.

No image

Et fattig språk?

(16.12.22) Høyere strømpriser, høyere rente, dyrere mat. Selv om Norge har en velferdsstat som skal sikre at ingen trenger å sulte og fryse, opplever noen av oss fattigdom. Hvordan møter det offentlige fattige mennesker i Norge? Har vi et språk for fattigdom? Dette er tema for episode 19 av podkasten På godt NAVsk.

No image

Har du kandidater til Språkrådets kvenske språkpris?

(5.12.22) Språkrådet skal i 2023 dele ut Kieliraajin kielipalkinto – kvensk språkpris. Prisen deles ut på den kvenske språkdagen 26. april og er på 25 000 kroner.

No image

Invitasjon til kåring av de beste europeiske masteroppgavene

(22.11.22) Den europeiske samarbeidsorganisasjonen for språknemnder, EFNIL, inviterer studenter til å delta i en kåring av de tre beste masteroppgavene i Europa innenfor emnene språkbruk, språkpolitikk og flerspråklighet.

No image

Hvor språklovlydig er staten selv?

(4.11.22) Språkrådets nyeste rapport om bruk av bokmål og nynorsk i staten er klar. Rapporten gjelder for 2021 og viser at statlig sektor fremdeles har en vei å gå for å etterleve språkloven.

No image

Fritt fram for engelske navn?

(3.11.22) Jeg ser på de høye husene på Blindern. Jeg ser på de tusen studenter. Jeg ser på det fjerne Marienlyst. Dette er altså Oslo Science City? Innovasjonsdistriktets hjem?

No image

TegnTube – nordiske tegnspråk i de unges hender

(1.11.22) TegnTube byr på kunnskap om åtte nordiske tegnspråk, og unge døve tegnspråkbrukere fra hele Norden presenterer grunnleggende tegn på hvert sitt nasjonale tegnspråk.

No image

Ny rapport om språkbyte frå nynorsk til bokmål

(20.10.22) Mange nynorskelevar byter skriftspråk frå nynorsk til bokmål. Kva er årsakane til det? Det har Nynorsksenteret undersøkt i ein ny rapport.

No image

Vitskapleg tilsett? Vi vil høyre om erfaringane dine med norsk fagspråk

(7.10.22) Korleis blir det norske fagspråket teke vare på og utvikla av dei som underviser og forskar ved universiteta og høgskulane våre? Det ønskjer Språkrådet å få svar på i ei spørjeundersøking i haust.

No image

Stortinget tingar stor teknologi

(30.9.22) Stortinget satsar på tale-til-tekst-teknologi for å effektivisere referatskrivinga frå stortingssalen og har investert i eit stort språkprosjekt. Prosjektet gjev gevinstar både til dei tilsette og til det norske språksamfunnet.

No image

Digitaliseringen forsterker den språklige forskjellsbehandlingen i skolen

(28.9.22) Regjeringen må hindre dette. Kunnskapsministerens digitaliseringsplan kan være verktøyet.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024