Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Har du lyst til å bli vår nye lærling i innholdsproduksjonsfaget? (søknadsfristen er ute)

(11.5.22) Er du lærevillig, nysgjerrig og klar for nye utfordringer etter sommeren? Da er det nettopp deg Språkrådet ser etter som vår lærling i innholdsproduksjonsfaget de neste to årene.

No image

Kvenske stedsnavn – språklige kulturminner

(26.4.22) I Nord-Norge har samer, kvener og nordmenn bodd side om side i hundrevis av år. Dette har satt sitt preg på landsdelen, og vi ser det særlig godt på stedsnavnene. Det er vanlig at byer, bygder og naturformasjoner har navn på både norsk, samisk og kvensk.

No image

Hen tilbake frå høyring. Over 40 innspel om norsk rettskriving

(19.4.22) Framlegg til endringar i rettskrivinga for bokmål og nynorsk har vore ute på høyring, og språkengasjerte nordmenn vil bli høyrde. I høyringsrunden kom det inn over 40 svar.

No image

Statsspråk: Skriv for dei vrange, ikkje berre dei velvillige!

(6.4.22) Vi vil gjerne skrive så enkelt og forståeleg som mogleg. Men gløymer vi dei vrange lesarane når vi skriv klarspråk?

No image

Spennende samarbeid skal sikre viktig terminologi på norsk

(29.3.22) Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) og Språkrådet formaliserer samarbeidet for å ivareta elektroteknisk terminologi på norsk.

No image

Lær av dei beste: mønsterpraksis på språklov.no

(22.3.22) På nettstaden språklov.no får offentlege verksemder rettleiing om pliktene dei har etter språklova, og kva dei kan gjere for å etterleve lova. Ein mønsterpraksis for språkarbeid inneheld òg konkrete eksempel frå verksemder som lykkast.

No image

Hvordan finner vi ordene som bygger ned konflikter og skaper tillit?

(4.3.22) Språk og sikkerhet er tema for episode 10 av podkasten På godt NAVsk. Reduserer vi folks avmaktsfølelse og styrker tilliten hvis vi bruker helt vanlige ord?

No image

Ledig vikariat som seniorrådgivar – nynorskbruk i forvaltninga og språk i opplæringa (søknadsfristen er ute)

(10.2.22) Språkrådet har ledig vikariat i eitt år. Vi ser etter deg som ønskjer å arbeida for å nå dei språkpolitiske måla for nynorskbruken i statsforvaltninga og for opplæringa i skolen.

No image

Gratulerer med den samiske nasjonaldagen!

(6.2.22) Samisk språk og kultur er ekstra synlig i dag, siden mange kommuner feirer den samiske nasjonaldagen. Mange håper at språkloven gjør de samiske språkene mer synlige også resten av året.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(4.2.22) Språkrådet ser etter deg som ønskjer å arbeide med språkrådgiving, ordbøker og stadnamnrådgiving. Vi har ledig ei fast seniorrådgivarstilling i seksjonen for språkrøkt og språkrådgiving.

No image

Er klart språk alltid nok?

(28.4.22) Ordet «døvetolk» er klart for skraphaugen. Grunnen til det kan du høre om i den nyeste episoden av Navs podkast.

No image

Barn får for dårlig tilgang til tegnspråk

(20.4.22) Foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap får ulik og delvis motstridende informasjon og veiledning om språkvalg. Det viser en ny kartlegging fra Språkrådet.

No image

Språkrådet gratulerer med den internasjonale romdagen!

(8.4.22) Romanes er språket til romene, og det er et av Norges nasjonale minoritetsspråk. ABC romani shib er den første ABC-boka i språket romanes som er gitt ut i Norge.

No image

Tydeleg, til stades og løysingsdyktig!

(1.4.22) I episode 11 av Navs språkpodkast På godt NAVsk snakkar språkdirektør Åse Wetås, Nav-direktør Hans Christian Holte og tekstdoktor Christine Calvert om korleis ein kan vere tydeleg, til stades og løysingsdyktig.

No image

Har du spørsmål om språkloven? Få svar på språklov.no

(22.3.22) – Offentlig sektor viser stor interesse for den nye språkloven, melder Språkrådets direktør Åse Wetås. Mange vet at de har fått nye plikter, og mange har spørsmål. Nå kan de få svar på språklov.no.

No image

Paljon onnee kväänikansan päiväle!

(16.3.22) 16. mars markerer vi kvenfolkets dag. Kvenene er en av Norges fem nasjonale minoriteter. Språkloven gir kvensk språk status som et av Norges nasjonale minoritetsspråk, og den slår fast at det offentlige har et ansvar for å verne og fremme kvensk språk.

No image

Gratulerer med morsmålsdagen!

(21.2.22) Den internasjonale dagen for morsmål vart innført av UNESCO i 1999 og markert for fyrste gong i 2000. Målet med dagen er å fremje det språklege og kulturelle mangfaldet i verda.

No image

Rettskrivningsendringer på høring

(10.2.22) Forslag til en del endringer i rettskrivningen for bokmål og nynorsk er sendt ut til allmenn høring. Blant forslagene er innføringen av det kjønnsnøytrale pronomenet hen. Fristen for å sende inn uttalelser er 25. mars.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(4.2.22) I stabsseksjonen vår er det ledig ei fast stilling som førstekonsulent/rådgivar. Vi ser etter deg som er fleksibel og serviceinnstilt og har god økonomi- og rekneskapsforståing. Om du i tillegg har kunnskap om statsforvaltninga, er det ein fordel. 

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(4.2.22) Språkrådet har ledig vikariat i eitt år som seniorrådgivar i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning. Vikariatet kan bli forlengt.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:29.05.2015