Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Har du spørsmål om språkloven? Få svar på språklov.no

(22.3.22) – Offentlig sektor viser stor interesse for den nye språkloven, melder Språkrådets direktør Åse Wetås. Mange vet at de har fått nye plikter, og mange har spørsmål. Nå kan de få svar på språklov.no.

No image

Paljon onnee kväänikansan päiväle!

(16.3.22) 16. mars markerer vi kvenfolkets dag. Kvenene er en av Norges fem nasjonale minoriteter. Språkloven gir kvensk språk status som et av Norges nasjonale minoritetsspråk, og den slår fast at det offentlige har et ansvar for å verne og fremme kvensk språk.

No image

Gratulerer med morsmålsdagen!

(21.2.22) Den internasjonale dagen for morsmål vart innført av UNESCO i 1999 og markert for fyrste gong i 2000. Målet med dagen er å fremje det språklege og kulturelle mangfaldet i verda.

No image

Rettskrivningsendringer på høring

(10.2.22) Forslag til en del endringer i rettskrivningen for bokmål og nynorsk er sendt ut til allmenn høring. Blant forslagene er innføringen av det kjønnsnøytrale pronomenet hen. Fristen for å sende inn uttalelser er 25. mars.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(4.2.22) I stabsseksjonen vår er det ledig ei fast stilling som førstekonsulent/rådgivar. Vi ser etter deg som er fleksibel og serviceinnstilt og har god økonomi- og rekneskapsforståing. Om du i tillegg har kunnskap om statsforvaltninga, er det ein fordel. 

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(4.2.22) Språkrådet har ledig vikariat i eitt år som seniorrådgivar i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning. Vikariatet kan bli forlengt.

No image

Fristen for målbruksrapporteringa går snart ut!

(26.1.22) Måndag 31. januar er siste frist for å sende rapport om bruken av nynorsk og bokmål i 2021 til Språkrådet.

No image

Tydeligere språkkrav til universitetene

(12.1.22) Fjoråret var preget av flere store debatter om språk i universitets- og høyskolesektoren. Nå kommer reaksjonen fra Kunnskapsdepartementet: Tildelingsbrevene til universitetene og høyskolene for 2022 inneholder flere klare språkkrav.

No image

Noreg har fått ny språklov!

(4.1.22) 1. januar 2022 tok lov om språk (språklova) til å gjelde. Språkrådet gratulerer alle brukarar av norsk (bokmål og nynorsk), dei samiske språka, norsk teiknspråk og dei nasjonale minoritetsspråka kvensk, romani og romanes med den nye språklova.

No image

Invitasjon til kåring av de beste europeiske masteroppgavene

(3.1.22) Den europeiske samarbeidsorganisasjonen for språknemnder, EFNIL, inviterer studenter til å delta i en kåring av de tre beste masteroppgavene i Europa innenfor emnene språkbruk, språkpolitikk og flerspråklighet.

No image

Lær av dei beste: mønsterpraksis på språklov.no

(22.3.22) På nettstaden språklov.no får offentlege verksemder rettleiing om pliktene dei har etter språklova, og kva dei kan gjere for å etterleve lova. Ein mønsterpraksis for språkarbeid inneheld òg konkrete eksempel frå verksemder som lykkast.

No image

Hvordan finner vi ordene som bygger ned konflikter og skaper tillit?

(4.3.22) Språk og sikkerhet er tema for episode 10 av podkasten På godt NAVsk. Reduserer vi folks avmaktsfølelse og styrker tilliten hvis vi bruker helt vanlige ord?

No image

Ledig vikariat som seniorrådgivar – nynorskbruk i forvaltninga og språk i opplæringa (søknadsfristen er ute)

(10.2.22) Språkrådet har ledig vikariat i eitt år. Vi ser etter deg som ønskjer å arbeida for å nå dei språkpolitiske måla for nynorskbruken i statsforvaltninga og for opplæringa i skolen.

No image

Gratulerer med den samiske nasjonaldagen!

(6.2.22) Samisk språk og kultur er ekstra synlig i dag, siden mange kommuner feirer den samiske nasjonaldagen. Mange håper at språkloven gjør de samiske språkene mer synlige også resten av året.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(4.2.22) Språkrådet ser etter deg som ønskjer å arbeide med språkrådgiving, ordbøker og stadnamnrådgiving. Vi har ledig ei fast seniorrådgivarstilling i seksjonen for språkrøkt og språkrådgiving.

No image

Universiteta har ansvar for å ta vare på norsk språk i akademia

(3.2.22) Kunnskapsdepartementet får kritikk for språkpolitisk detaljstyring. Men krava kjem etter fleire år med manglar i språkarbeidet. No er det opp til universiteta å vise at dei følgjer krava som ligg i lovverket.

No image

Språknytt: Samisk i medvind og motvind

(14.1.22) Bli med til Finnmark og høyr korleis det står til med dei samiske språka. Og finn ut kvifor kulturministeren elskar språkpolitikk.

No image

Godt nettår!

(10.1.22) I etterpåklokskapens nådeløse lys tar vi en titt på hva folk satte mest pris på av innhold på nettsidene våre i året som gikk.

No image

Nå kan du nominere kandidater til tegnspråkprisen 2022

(3.1.22) Språkrådets tegnspråkpris er opprettet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket. Prisen er på 25 000 kroner og skal deles ut 23. september 2022.

No image

Statsspråk: Høge mål for nynorsken

(20.12.21) 1. januar tek den nye språklova til å gjelde. Språklova inneheld reglar for nynorsken og erstattar den gamle mållova. I julenummeret av Statsspråk kan du lesa om Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec), der nynorsk har vorte eit naturleg arbeidsspråk. 

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:29.05.2015