Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Følger staten sine egne lover?

(17.10.22) Etter snart ett år med ny språklov spør vi: Hvordan står det til med etterlevelsen? Det er et lederansvar å sørge for at statlige virksomheter følger språkloven. Gjør de det? Vi ser særlig på navnevalg, nynorsk i staten og språk i offentlige teknologiløsninger.

No image

Sosialhjelp som folk forstår

(30.9.22) Vedtaksbrev er en sjanger full av byråkratisk språk og vanskelig tilgjengelige lovtekster. Er det mulig å gjøre brevene tidsmessige og enkle å forstå? Dette er tema for episode 16 av Navs podkast På godt NAVsk.

No image

Språkholdninger i akademia: Du trenger bare engelsk når du blir «stor»

(29.9.22) Lærer og student Niels Petter Liset ønsker mer språklig bevissthet i realfagsmiljøet, men føler seg som et hår i suppa når han stiller spørsmål om språkbruken i akademia. Universitetet i Oslo sier de serverer norsk når de kan.

No image

Odd-Inge Schrøder og Olle Eriksen får teiknspråkprisen 2022

(24.9.22) Teiknspråkprisen 2022 går til Odd-Inge Schrøder og Olle Eriksen, to nestorar som på kvar sin kant har jobba for å synleggjera og heva kunnskapen om norsk teiknspråk og for å gi teiknspråkbrukarane betre tilgang til språket.

No image

Språk og makt!

(12.9.22) Hva betyr maktspråk i 2022? Blir maktspråket borte nå som språkloven er kommet, og staten er forpliktet til å bruke klarspråk? Under Arendalsuka inviterte Nav til frokost og direkteinnspiling av språkpodkasten På godt NAVsk med forfatter og språkviter Helene Uri som gjesteprogramleder.

No image

Dobbel prispott til den beste nynorskkommunen

(2.9.22) Kulturdepartementet skal kåre vinnaren av prisen «Årets nynorskkommune 2022». Prisen, som no er på heile 200 000 kroner, går til ein kommune eller fylkeskommune som tar særleg godt vare på det nynorske skriftspråket.

No image

Hjelp, det er skule og jobb igjen!

(19.8.22) Ferien er ubønhøyrleg over. Har tankeverksemda gått på låggir og språkføringa vorte ferieslapp i sommar? Vi kan hjelpe deg med å kome i gang og kanskje få eit lite forsprang.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(10.8.22) Språkrådet har ledig en fast rådgiver-/seniorrådgiverstilling for deg som vil arbeide med språkteknologi.

No image

Nettseminar: Hvordan blir norsk fagspråk og terminologi fulgt opp i UH-sektoren?

(27.6.22) Hva gjør utdanningsinstitusjonene for å sikre at de språkpolitiske retningslinjene blir gjort kjent og tatt i bruk? Hvor lang er veien fra teori til praksis – og til godt arbeid med norsk fagspråk?

No image

Fire huskeregler for å unngå misforståelser

(22.6.22) Hva kan vi gjøre for å sikre best mulig at vi blir forstått riktig? Hvordan kan vi sørge for at vi formidler det som menes? Episode 14 av podkasten På godt NAVsk handler om hvordan vi kan bruke forskning til å unngå misforståelser og feiltolkninger i den digitale dialogen.

No image

Vitskapleg tilsett? Vi vil høyre om erfaringane dine med norsk fagspråk

(7.10.22) Korleis blir det norske fagspråket teke vare på og utvikla av dei som underviser og forskar ved universiteta og høgskulane våre? Det ønskjer Språkrådet å få svar på i ei spørjeundersøking i haust.

No image

Stortinget tingar stor teknologi

(30.9.22) Stortinget satsar på tale-til-tekst-teknologi for å effektivisere referatskrivinga frå stortingssalen og har investert i eit stort språkprosjekt. Prosjektet gjev gevinstar både til dei tilsette og til det norske språksamfunnet.

No image

Digitaliseringen forsterker den språklige forskjellsbehandlingen i skolen

(28.9.22) Regjeringen må hindre dette. Kunnskapsministerens digitaliseringsplan kan være verktøyet.

No image

Stipend fra Språkrådet

(12.9.22) I 2022 skal Språkrådet dele ut tre stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i. Hvert stipend er på 30 000 kroner.

No image

Kong Charles og dronning Camilla

(9.9.2022) Skal vi skriva Charles 3. eller Karl 3. når vi omtalar kongen i Storbritannia? Ektefellen hans blir kalla «queen consort» på engelsk. Kva blir det på norsk?

No image

Tegnspråkprisen 2022

(1.9.22) Språkrådets tegnspråkpris blir delt ut den 23. september, som er FNs internasjonale dag for tegnspråk. Prisen er på 25 000 kroner.

No image

Språklige anakronismer, anarki og anglifisering

(16.8.22) Det er bedre med én administrerende direktør i hånda enn ti CEOs på taket.

No image

Nordisk lunsjmøte med debatt om språkteknologi

(4.7.22) Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2022 og gjennom det også formannskapet for Nettverket for språknemndene i Norden. I den forbindelse retter vi søkelyset mot utfordringer som gjelder språkteknologi i skolen, og hvordan utvikling og bruk av språkteknologi kan bidra til å støtte opp under de nordiske landenes språkpolitikk.

No image

Velkommen til sommerutgaven av Termposten!

(24.6.22) Dette nummeret av Termposten kommer med en vri. Den nyansatte fagstaben som jobber med Termportalen ved Universitetet i Bergen, er nemlig gjesteredaktører! 

No image

Korleis forvaltar staten sin eigen språkpolitikk?

(13.6.22) I 2021 vedtok Stortinget ei ambisiøs språklov for norsk og dei andre språka Noreg har eit særleg ansvar for. Eit hovudføremål med lova er å styrkja ytringsfridom, rettstryggleik og toleranse i samfunnet vårt. Det skal skje gjennom systematisk arbeid for at norsk språk – nynorsk og bokmål – skal vera i bruk på alle samfunnsområde. Men kva gjer staten?

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024