Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Nettkurs i stadnamnarbeid og stadnamnlova

(1.6.21) Har du ansvar for stadnamnsaker i kommunen du er tilsett i? Eller er du berre interessert i norske stadnamn, korleis dei blir behandla og kva for regelverk som ligg bak utfallet av stadnamnsaker? Du vil uansett ha god nytte av dette kurset.

No image

Gi EU-innvandrerne gratis opplæring i norsk

(26.5.21) Språkferdigheter er avgjørende for tilhørighet, livskvalitet og for å få uttelling for medbrakt kompetanse. Likevel har EU-borgere ingen lovpålagt rett til norskopplæring, og nesten 40 prosent av arbeidsinnvandrerne fra Polen og Litauen oppgir selv at de snakker dårlig norsk. Det er det på tide å gjøre noe med.

No image

Hurra for Nöörje!

(10.5.21) Vuodna, Nöörje, Norja og Norga. Norge har fått offisielle navn på de samiske språkene og på kvensk.

No image

Nynorskroboten krev omstilling, ikkje avvikling

(7.5.21) Geir Olav Kinn frå Norsk Lektorlag meiner at omsetjingsverktøyet Apertium er ei utfordring for lærarane når dei skal vurdere nynorsktekstar som elevane skriv. Kinn viser i innlegg i Aftenposten 21. april til at det no er mogleg å omsetje ein tekst frå bokmål til nynorsk på svært kort tid ved hjelp av Apertium. 

No image

Helsespråk – nettseminar og boklansering

(3.5.21) Fredag 21. mai kl. 10–12 inviterer Språkrådet i samarbeid med Direktoratet for e-helse, Helse sør-øst, Gruppe for norsk medisinsk fagspråk og Tidsskrift for Den norske legeforening til nettseminar og boklansering.

No image

Språkstrategier i høyere utdanning – virker de?

(30.4.21) Universiteter og høyskoler har ansvar for å utvikle og vedlikeholde norsk fagspråk, samtidig som de skal legge til rette for internasjonalisering. Denne språkskvisen har de egne strategier for å håndtere. Hvor godt fungerer disse strategiene? Hva skal til for at de skal virke bedre? Diku svarer i en fersk rapport.

No image

Årets vinner av Sørlandets litteraturpris er fra Lyngdal og jobber i Språkrådet

(23.4.21) Pål Kristian Eriksen ga ut boka Nye språk i Norge – en språkodyssé i 2019, og nå har leserne kåra den til Sørlandets beste bok innen sjangeren sakprosa. Prisen blir delt ut i dag, 23. april, på verdens bokdag.

Nasjonalbiblioteket legg til rette for taleattkjenning på nynorsk

(16.04.21) No blir det enklare og billigare å utvikle program som lèt deg styre mobiltelefonen ved hjelp av stemma eller får datamaskina til å lese opp kva som står i eit dokument på nynorsk, melder Nasjonalbiblioteket. Språkbanken har no gjort tilgjengeleg ei nynorsk uttaleordliste. – Denne uttaleordlista er ein viktig milepåle i arbeidet med å gjere nynorsk til eit sterkt bruksspråk òg i digitale løysingar, seier Språkrådets direktør Åse Wetås.

No image

Takk og språklov

(12.4.21) Norge har fått ny språklov. Den vil gi bedre sørvis fra staten og styrke den enkeltes rettigheter, og den vil bidra til å ta vare på språkmangfoldet. Språkrådet gratulerer.

No image

Til lukke med ny språklov

(26.3.21) Torsdag 25. mars handsama Stortinget regjeringas framlegg til ny språklov. Med denne lova får Noreg si første heilskaplege språklov, som skal fremje norsk språk på alle samfunnsområde og styrkje og verne alle dei offisielle språka i Noreg.

No image

Stipend frå Språkrådet

(1.6.21) Språkrådet deler ut stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåve om klarspråk eller nynorsk rettsspråk. Kvart stipend er på 25 000 kroner.

No image

Vikariat som seksjonssjef (søknadsfristen er ute)

(19.5.21) Seksjonssjefen i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning skal delta i eit lengre forskingsprosjekt. Vi treng derfor ein vikar for henne i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025. 

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(7.5.21) I Språkrådet er det en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning. Hovedoppgavene er arbeid med terminologi og fagspråk. 

No image

Stipend fra Språkrådet

(5.5.21) Språkrådet deler hvert år ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i. I 2021 skal det deles ut stipend i en rekke emner. Hvert stipend er på 25 000 kroner.

No image

Vil du bli Språkrådets nye jurist? (søknadsfristen er ute)

(30.4.21) I stabsseksjonen vår er det ledig ei fast stilling som seniorrådgjevar (jurist). Vi ser etter deg som har solid kunnskap om forvaltninga og forvaltningsjussen, god oversikt over regelverket på språkfeltet og interesse for språklege rettar.

No image

Kvenungdommen: Flerkulturell ungdom finner trygghet i å lære om kvensk språk og kultur

(23.4.21) Organisasjonen Kvenungdommen er tildelt den kvenske språkprisen for 2021. Åsne Kummeneje Mellem, leder for organisasjonen, sier at flerkulturell ungdom finner trygghet i å lære om kvenene og å se at Norge alltid har vært et flerkulturelt samfunn.

No image

Tolkeloven er oversendt Stortinget

(21.4.21) Dagen etter at språkloven ble formelt vedtatt 8. april i år, ble tolkeloven oversendt Stortinget. Loven slår fast at offentlige organer har plikt til å skaffe tolk av god kvalitet når det er nødvendig. Norsk tegnspråk har fått sin fortjente plass i tolkeloven.

No image

Gratulerer med klarspråksprisene!

(13.4.21) Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har delt ut klarspråksprisene for 2020. Språkrådet gratulerer vinnerne!

No image

Pris gav språkleg sjølvtillit

(8.4.21) Da Kristin Fridtun fekk Språkrådets språkpris i 2019, trong ho ikkje lenger å prove at ho er flink med språk.

No image

Vi trenger standarder på norsk

(25.3.21) Hvert år utvikles det over 1000 internasjonale standarder som også gjelder i Norge. De aller fleste er skrevet på engelsk.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:29.05.2015