Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Språkprisen 2020: kortlista

(12.10.20) Høsten er her, med priser og kåringer. Nå avslører vi hvem som står på kortlista til Språkrådets språkpris for fremragende språk i norsk sakprosa. Prisen skal deles ut 24. oktober på Litteraturhuset i Oslo.

No image

Storsatsing på norsk fagspråk

(7.10.20) I dag, 7. oktober 2020, har regjeringen lagt fram statsbudsjettet for neste år og bevilger her millioner til styrking av norsk fagspråk.

Høyring om fellesoffentlege omgrep

(5.10.20) Språkrådet sender forslag til definisjonar av fellesoffentlege omgrep på høyring. Høyringsfristen er 26. oktober.

No image

Ål folkehøyskole får tegnspråkprisen 2020

(23.9.20) Ål folkehøyskole og kurssenter for døve får tegnspråkprisen 2020 for innsatsen med å skape en tegnspråklig arena for både barn og voksne.

No image

Jakta på det perfekte namnet

(19.9.20) Kor herleg ville det vel ikkje vera om det fanst eit kort, enkelt og presist nytt namn på fylkesmannsembeta som berre venta på å bli teke i bruk? Eit namn som alle meinte var midt i blinken, som var like høveleg i lover og forskrifter som i dagleg omtale av statens øvste representant i fylka, og som eliminerte all fare for forveksling med andre offentlege organ.

No image

Tegnspråklige barn i Norge er i en uholdbar språksituasjon

(10.9.20) Kristin Mellemstuen og datteren Kristiane (11) beskrev i går i NRK en svært problematisk språksituasjon som tegnspråklige døve og hørselshemmede opplever i skolene.

No image

Språkrådet arrangerer Språkdagen 3. november – på en skjerm nær deg

(3.9.20) Møt NRK-journalist Fredrik Solvang, språkdirektør Åse Wetås, kulturminister Abid Raja, sametingspresident Aili Keskitalo og mange andre kloke hoder!

Stipend til mastergradsoppgåve om tilpassing av importord i norsk

(31.8.20) Språkrådet lyser ut inntil to stipend på 25 000 kr til mastergradsstudentar som skriv oppgåve om tilpassing av importord i norsk.

No image

Derfor må vi styrke språket

(25.8.20) Hele samfunnet har ansvar for språket, og det offentlige har et særlig ansvar. Likevel ser vi stadig at innbyggerne ikke får ivaretatt sine språklige interesser. Tiden er overmoden for at språkpolitiske mål settes ut i livet. Derfor trenger Språkrådet flere ressurser.

No image

Strengare språkkrav i den digitale skulen

(2.7.20) Den nye opplæringslova må sikre at elevane får digitale læremiddel og digital infrastruktur på eige hovudmål. Språkrådet meiner lovutkastet gjev nynorskelevane dårlegare læringsvilkår enn bokmålselevane.

Nytt nummer av Språkrådets skrifter

(8.10.20) «Parallellspråk og språkpolitikk i UH-sektoren» er tittelen på rapporten i Språkrådets skrifter nr. 7 som nå er ute.

No image

Statsspråk: Språkleg dilemma

(6.10.20) Korleis skal utdanningsinstitusjonane vere ein del av norsk samfunnsliv og samtidig oppfylle krava om internasjonalisering?

No image

Nye tall: Engelsk brukes mer enn norsk når unge ser på TV og YouTube og spiller spill

(24.9.20) Over seks av ti norske 9–18-åringer sier det går mest i engelsk når de ser på YouTube, spiller spill og ser på tv, film eller serier, mens norsk brukes mest når de leser nyheter. Det viser nye tall fra Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020.

No image

Språknytt: Kjemper for de samiske språkene

(21.9.20) Sametingspresident Aili Keskitalo forteller om savnet etter forfedrenes språk. Språkforskere forteller om bruken av artiklene en og ei. Og professor Marit Julien forteller om tvetydigheter i språket.

No image

Pris for god målbruk i krisetid

(16.9.20) Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune 2020. Prisen, som er på 100 000 kroner, går til ein kommune eller fylkeskommune som tar særleg godt vare på det nynorske skriftspråket.

No image

Invitasjon til utdeling av Språkrådets tegnspråkpris 23. september 2020

(10.9.20) Prisen er på 25 000 norske kroner, og den deles ut i anledning FNs internasjonale dag for tegnspråk, som markeres i hele verden den 23. september.

No image

Norge i Europa – språkteknologi over landegrensene

(31.8.20) Gode språkteknologiske løsninger er et av de viktigste verktøyene vi har for å sikre at nasjonalspråk fungerer i hele samfunnet, både i Norge og i resten av Europa.

Stipend til mastergradsoppgave om tegnspråk

(31.8.20) Språkrådet skal dele ut inntil to stipend på 25 000 kr til mastergradsstudenter som skriver oppgave om norsk tegnspråk. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

No image

Klart språk gir brukervennlig regelverk

(25.8.20) Granskingen av trygdeskandalen avdekker at uklart språk og sprikende tolkninger av juridiske begreper er sentrale årsaker til Navs feilpraksis. Så galt kan det gå når regelverket er uklart og vanskelig å bruke.

No image

Ny språklov og ny stortingsmelding om språk

(24.6.20) Den 12. mai 2020 kom regjeringa med framlegg til ny språklov og ny stortingsmelding om språk. Aldri før har Norge hatt en helhetlig språklov. Her finner du hovedpunktene.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:29.05.2015