Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Invitasjon til nordisk språkmøte om språkteknologi

(25.6.21) Kan språkteknologi bidra til å styrke de nordiske nasjonalspråkene, bevare de små språkene i Norden og gjøre tilværelsen lettere for hørselshemma og folk med lese- og skrivevansker?

No image

Språkstatus – rikets tilstand for språka våre

(18.6.21) Språkdirektør Åse Wetås overleverte i dag ein rykande fersk Språkstatus 2021 til statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet.

Tilskottsordning for stadnamn

(10.6.21) Språkrådet lyser ut 1 395 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Søknadsfristen er 29. august 2021.

No image

Høyring om retningslinjene for normering

(3.6.21) Framlegg til reviderte retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk er sendt ut til allmenn høyring. Fristen for høyringssvar er 15. august.

No image

Stipend frå Språkrådet

(1.6.21) Språkrådet deler ut stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåve om klarspråk eller nynorsk rettsspråk. Kvart stipend er på 25 000 kroner.

No image

Vikariat som seksjonssjef (søknadsfristen er ute)

(19.5.21) Seksjonssjefen i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning skal delta i eit lengre forskingsprosjekt. Vi treng derfor ein vikar for henne i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025. 

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(7.5.21) I Språkrådet er det en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning. Hovedoppgavene er arbeid med terminologi og fagspråk. 

No image

Stipend fra Språkrådet

(5.5.21) Språkrådet deler hvert år ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i. I 2021 skal det deles ut stipend i en rekke emner. Hvert stipend er på 25 000 kroner.

No image

Vil du bli Språkrådets nye jurist? (søknadsfristen er ute)

(30.4.21) I stabsseksjonen vår er det ledig ei fast stilling som seniorrådgjevar (jurist). Vi ser etter deg som har solid kunnskap om forvaltninga og forvaltningsjussen, god oversikt over regelverket på språkfeltet og interesse for språklege rettar.

No image

Kvenungdommen: Flerkulturell ungdom finner trygghet i å lære om kvensk språk og kultur

(23.4.21) Organisasjonen Kvenungdommen er tildelt den kvenske språkprisen for 2021. Åsne Kummeneje Mellem, leder for organisasjonen, sier at flerkulturell ungdom finner trygghet i å lære om kvenene og å se at Norge alltid har vært et flerkulturelt samfunn.

Nytt nummer av Termposten!

(21.6.21) I sommarnummeret av Termposten kan du lese om lanseringa av den nye boka Helsespråk og om ordlista og språkspalta i Tidsskrift for Den norske legeforening. Du møter òg den eine redaktøren av Helsespråk, Erlend Hem, i portrettintervjuet.

No image

Fagspråk på norsk lønner seg

(18.6.21) NTNU følger ikke opp den norske språkpolitikken og sine egne språklige retningslinjer. Det er både uklokt og lovstridig.

No image

Velkommen til det nordiske språkmøtet 2021!

(4.6.21) Vi inviterer til digitalt nordisk språkmøte på en skjerm nær deg 26. og 27. august. I år er temaet språkteknologi, og du får møte fagfolk fra hele Norden.

No image

Nettkurs i stadnamnarbeid og stadnamnlova

(1.6.21) Har du ansvar for stadnamnsaker i kommunen du er tilsett i? Eller er du berre interessert i norske stadnamn, korleis dei blir behandla og kva for regelverk som ligg bak utfallet av stadnamnsaker? Du vil uansett ha god nytte av dette kurset.

No image

Gi EU-innvandrerne gratis opplæring i norsk

(26.5.21) Språkferdigheter er avgjørende for tilhørighet, livskvalitet og for å få uttelling for medbrakt kompetanse. Likevel har EU-borgere ingen lovpålagt rett til norskopplæring, og nesten 40 prosent av arbeidsinnvandrerne fra Polen og Litauen oppgir selv at de snakker dårlig norsk. Det er det på tide å gjøre noe med.

No image

Hurra for Nöörje!

(10.5.21) Vuodna, Nöörje, Norja og Norga. Norge har fått offisielle navn på de samiske språkene og på kvensk.

No image

Nynorskroboten krev omstilling, ikkje avvikling

(7.5.21) Geir Olav Kinn frå Norsk Lektorlag meiner at omsetjingsverktøyet Apertium er ei utfordring for lærarane når dei skal vurdere nynorsktekstar som elevane skriv. Kinn viser i innlegg i Aftenposten 21. april til at det no er mogleg å omsetje ein tekst frå bokmål til nynorsk på svært kort tid ved hjelp av Apertium. 

No image

Helsespråk – nettseminar og boklansering

(3.5.21) Fredag 21. mai kl. 10–12 inviterer Språkrådet i samarbeid med Direktoratet for e-helse, Helse sør-øst, Gruppe for norsk medisinsk fagspråk og Tidsskrift for Den norske legeforening til nettseminar og boklansering.

No image

Språkstrategier i høyere utdanning – virker de?

(30.4.21) Universiteter og høyskoler har ansvar for å utvikle og vedlikeholde norsk fagspråk, samtidig som de skal legge til rette for internasjonalisering. Denne språkskvisen har de egne strategier for å håndtere. Hvor godt fungerer disse strategiene? Hva skal til for at de skal virke bedre? Diku svarer i en fersk rapport.

No image

Årets vinner av Sørlandets litteraturpris er fra Lyngdal og jobber i Språkrådet

(23.4.21) Pål Kristian Eriksen ga ut boka Nye språk i Norge – en språkodyssé i 2019, og nå har leserne kåra den til Sørlandets beste bok innen sjangeren sakprosa. Prisen blir delt ut i dag, 23. april, på verdens bokdag.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024