Tilbakemeldinger

Her er noen tilbakemeldinger på Språkrådets kurs.

Skrevet og sagt om våre nynorskkurs

«Jeg synes at dere gjorde en kjempeinnsats – både de to kursdagene, det svært omfattende kompendiet vi fikk tilsendt, og den individuelle rettingen som er foretatt. Materialet blir tilgjengelig som rettesnor og hjelp i nynorskskrivingen i departementet. Dette har virket stimulerende, og jeg tror det skal heve kvaliteten på vårt arbeid framover.» (Finansdepartementet)

«Det var en positiv opplevelse for alle som deltok.» (Statens landbruksforvaltning)

«Kurslederne var engasjerte og kunnskapsrike.» (Statens forurensningstilsyn)

Skrevet og sagt om våre klarspråkskurs 

«Jeg har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på opplegget. Jeg tror folk hadde forventninger om at det skulle bli tørt og kjedelig – de ble ikke innfridd. Eksemplene fungerer spesielt godt, her føler alle seg truffet.» (Fylkesmannen i Finnmark)

«Meget bra! Foredragsholderne var dyktige – både faglig sterke og morsomme. De var godt forberedt, og hadde laget et svært godt program. Tilbakemeldingene fra seminardeltakerne er utelukkende positive!» (Stortingets administrasjon)

«Det var interessant å få tilbakemelding fra en utenforstående. Det gjorde meg mer bevisst på hvordan setninger bør formuleres for at språket skal bli klarere og enklere å forstå.» (Statens kartverk)

«Dialogen foredragsholder hadde med deltakerne fungerte godt. Deltakerne var aktive. Foredragsholder var positiv og hadde en inkluderende stil.» (Olje- og energidepartementet)

«Stoffet var gjort godt tilgjengelig, og de to kurslederne var inspirerende og engasjerte. Alle de ansatte var veldig godt fornøyd og har nå fått ekstra oppmuntring til å arbeide videre med godt norsk språk.» (Den norske ambassaden i København)

«Tusen takk for et nyttig og godt foredrag. Det var veldig inspirerende å se hvor mye bedre det kan bli med enkle grep.» (Klagenemnda for behandling i utlandet)

«Tilbakemeldingene er udelt positive. Kurset var interessant og tankevekkende. Det var god struktur, og eksemplene passet perfekt til vår virksomhet. Vi trenger stadig å bli minnet om betydningen av klart og godt språk. Vi er svært godt fornøyd og takker så mye.» (Stavanger tingrett)

«For øvrig kan jeg varmt anbefale språktjenesten for statsorganer, de har fått svært gode skussmål fra folk hos oss. Jeg trodde det skulle bli tungt å sette i gang dette språkarbeidet, men etter kurset de holdt for oss, har det blitt lett å drive språkarbeid.» (Fylkesmannen i Østfold)

Språkrådet tar gjerne imot flere tilbakemeldinger. Vi vil også gjerne ha råd om hva vi kan gjøre for å forbedre kursene våre. Skriv til stat(a)sprakradet.no.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.08.2011 | Oppdatert:18.01.2021