Språkrådets kalender

Dato Møter og konferanser i 2023 Tema
14.–15. juni Nordterm 2023 – Terminologi i samfunnets tjeneste, Stockholm Terminologi
Dato Møter og konferanser i 2022 Tema
21. februar Styremøte i Språkrådet  
16. mars Lovlig teknisk, Oslo og digitalt Språkteknologi
31. mars Nettseminar: Klarspråk i praksis Klarspråk
7. april Styremøte i Språkrådet  
16. juni Styremøte i Språkrådet  
25. august Nordisk lunsjmøte med debatt om språkteknologi Språkteknologi
14. september Nettseminar: Hvordan blir norsk fagspråk og terminologi fulgt opp i UH-sektoren? Fagspråk, terminologi
20.–22. september Styremøte i Språkrådet  
23. september Utdeling av Tegnspråkprisen, Oslo og digitalt Tegnspråk
24. oktober Årets nynorskkommune, Oslo  
8. november Språkdagen, Oslo og digitalt  
15. desember Styremøte i Språkrådet  
Dato Møter og konferanser i 2021 Tema
13. april Utdeling av klarspråksprisane 2020, digitalt Klarspråk
15. april Styremøte i Språkrådet  
7. mai Nettseminar: Klart språk, bedre juss, digitalt Klarspråk
21. mai Helsespråk – nettseminar og boklansering, digitalt Klarspråk, terminologi
31. mai –2. juni Nordterm 2021 – Begrepsarbeid og informasjonshåndtering, digitalt Terminologi
17. juni Styremøte i Språkrådet  
1.–4. juli Termnet’s Online Terminology Summer School 2021 Terminologi
23. september Styremøte i Språkrådet  
23. oktober Språkprisen, Oslo  
27.–28. oktober Norsk stadnamnarkiv i 100 år, Bergen  Stedsnavn
9. november Språkdagen, Oslo  
22. november Årets nynorskkommune, Oslo  Nynorsk
25.–26. november Den europeiske terminologikonferansen EAFT Summit 2020, Dublin, Irland Terminologi
9. desember Styremøte i Språkrådet  
Dato Møter og konferanser i 2020 Tema
6.–7. februar XXXX International VAKKI Symposium: Workplace Communication III, Vaasa, Finland Terminologi
14. februar Styremøte i Språkrådet  
26. februar Kan vi snakke sammen? Om flerspråklighet hos barn og unge, Oslo  Flerspråklighet
1.–4 juli International Terminology Summer School 2020. Arrangementet blir arrangert som en Live Online Conference. Terminologi
23. september Tegnspråkprisen, Oslo  Tegnspråk
8. oktober Styremøte i Språkrådet  
24. oktober Språkprisen, Oslo  
3. november Språkdagen, Oslo  
5. november Nynorskkurs, Tønsberg  Nynorsk
26.–27. november TOTh International Conference, Chambéry, Frankrike Terminologi
10. desember Styremøte i Språkrådet  

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.01.2004 | Oppdatert:01.11.2022