Språkrådets kalender

Dato Møter og konferanser i 2023 Tema
17. januar Digitalt frokostmøte: Hva er status for norsk fagspråk og terminologi? Fagspråk, terminologi
14. februar Styremøte i Språkrådet  
16. mars Chatbot og betring? – eit seminar om språk, omsetjingsteknologi, robotjournalistikk og ChatGPT, Oslo Språkteknologi
25. mars Årets teikn: Den nasjonale teiknspråkdagen Tegnspråk
27. mars Utdeling av klarspråksprisene, Oslo og digitalt Klarspråk
2. mai Seminar om bokmålsrettskrivinga, Oslo og digitalt  
11.–12. mai Nordisk klarspråkskonferanse, Island Klarspråk
2. juni Nettseminar om klarspråk (opptak, YouTube) Klarspråk
6.–7. Juni Lovkonferansen, Oslo  
7. juni Styremøte i Språkrådet  
14.–15. juni Nordterm 2023 – Terminologi i samfunnets tjeneste, Stockholm Terminologi
8. september Lansering av Termportalen Terminologi
21.–22. september Styremøte i Språkrådet  
17.–19. oktober Samrådingsmøte for Kartverket, Sametinget og Språkrådet, Kautokeino Stedsnavn
14. desember Styremøte i Språkrådet  
Dato Møter og konferanser i 2022 Tema
21. februar Styremøte i Språkrådet  
16. mars Lovlig teknisk, Oslo og digitalt Språkteknologi
31. mars Nettseminar: Klarspråk i praksis Klarspråk
7. april Styremøte i Språkrådet  
16. juni Styremøte i Språkrådet  
25. august Nordisk lunsjmøte med debatt om språkteknologi Språkteknologi
14. september Nettseminar: Hvordan blir norsk fagspråk og terminologi fulgt opp i UH-sektoren? Fagspråk, terminologi
20.–22. september Styremøte i Språkrådet  
23. september Utdeling av Tegnspråkprisen, Oslo og digitalt Tegnspråk
24. oktober Årets nynorskkommune, Oslo  
8. november Språkdagen, Oslo og digitalt  
15. desember Styremøte i Språkrådet  

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.01.2004 | Oppdatert:06.07.2023