Hopp til hovedinnhold

Fagspråk

Faguttrykk kan gjere tekstar vanskelege å forstå. Samstundes er faguttrykka heilt nødvendige for å sikre presis kommunikasjon mellom fagfolk.

Gode ordforklaringar kan løyse problemet. Du kan forklare eit faguttrykk første gang du bruker det, eller lage ei ordliste som er lett tilgjengeleg.