Hopp til hovedinnhold

Forhåndsvarsel: Pålegg om rivning av ulovlig oppført tilbygg, mulig tvangsmullkt og overtredelsesgebyr

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: juni 2019

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Bestillerkontoret

Hvem er hovedmålgruppen? Innbygger/grunneier

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Fylkesmannen

Tjenesteområde: Byggesak

Vi tok med vilje tak i akkurat dette brevet på et skriveverskted med byggesak, fordi det var så omstendelig og tungt. Kommunen har en lang historie med akkurat denne innbyggeren/saken, så det var en utfordring å forenkle et brev med så mye bakgrunnshistorie. Vi hadde også med jurist fra samfunnsutvikling for å sørge for at de juridiske sidene ved brevet ble ivaretatt.