Hopp til hovedinnhold

Informasjon og søknadsskjema om fritak for solidaransvar

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: september 2016

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Skatteoppkrever

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Firma som søker om fritak for solidaransvar i forbindelse med oppdrag for et annet firma.

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi?Oppdragsgivere, som leier inn firma som søker om fritaket

Tjenesteområde: Næring og skatt