Hopp til hovedinnhold

Informasjon til berørte om utslippstillatelse og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 13

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: februar 2022

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljødirektoratet. Den er laget til deg som jobber i kommunen.

 

Ny versjon på bokmål:

Informasjon om utslippstillatelse som kan berøre [deg/dere]

Ny versjon på nynorsk:

Informasjon om utsleppsløyve som kan vedkomme [deg/dykk]